BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Społeczności wirtualne - perspektywy dla rozwoju komunikacji marketingowej
Virtual Communities- Perspectives for Development of Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 583-588, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
Marketing communication, Integrated Services Digital Network (ISDN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę komunikacji marketingowej w społeczeństwie informacyjnym. Globalna sieć jest nie tylko narzędziem przesyłania informacji, lecz stała się również medium służącym różnym formom komunikacji społecznej. W artykule przedstawiono ideę nowego trendu w rozwoju Internetu zwanego Web 2.0. Opisane zostały narzędzia komunikacji z klientami w społecznościach wirtualnych. Szczególną uwagę poświęcono oprogramowaniu typu Open Source, ponieważ oprogramowanie społecznościowe może być używane do wspomagania komunikacji marketingowej. Zaprezentowano także trendy dotyczące marketingu internetowego w sieciach społecznych oraz stosunek konsumentów do różnych narzędzi otwartego programowania. (abstrakt oryginalny)

The paper contains characteristic of marketing communication in information society. The World Wide Web is not only effective channel for sending information but it has become the medium of social communication in various forms. The paper presents the idea of a modern trend in Internet development called Web 2.0. The tools of communication with customers in virtual communities have been described. Special attention has been paid to Open Source tools, because social software can be used for supporting marketing communication. The paper also presents trends concerning internet marketing in social networks and customer's attitudes to different tools of social software. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Krok: Wpływ Internetu na komunikację interpersonalną. [W:] Fenomen Internetu. Tom I. Red. A. Szewczyk, E. Krok. Wyd. Hogben, Szczecin 2008, s. 143.
  2. Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 36.
  3. Z. Zieliński: Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. "E-mentor" 2008, nr 2 (24), s. 83-87.
  4. U. Świerczyńska-Kaczor: Forum wirtualne- idea nowego narzędzia komunikacji w serwisach społecznościowych. "E-mentor" 2008, nr 5(27), s. 80-85.
  5. G. Mazurek: Blogi i wirtualne społeczności- wykorzystanie w marketingu. Wyd. Wolter Kluwer, Kraków 2008, s. 116.
  6. J. Kolbitch: An Integrated Community-Based Platform for Collaboration. International Conference on Knowledge Management (ICMK'07), Vienna Austria August 27th-28th 2007, s. 1-13.
  7. D. Kaznowski: Nowy marketing w internecie. Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu