BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Katarzyna (Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, Warsaw)
Tytuł
Development of Food Industry in Poland in the years 1998-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 6(21), s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Integracja gospodarcza Polski z UE
Food industry, Structural changes in agriculture, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The article presents processes of development in the Polish food industry which took place in the years 1998-2007. The aim of the paper is to investigate the impact of investments in food industry on structural transformations in two periods: that of pre-accession and the other of integration with the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gradziuk K. [2007]: Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Raport nr 85. Seria Program Wieloletni. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Gradziuk K. [2008]: Wpływ programu SAPARD na konkurencyjność przemysłu mięsnego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu t. X, z. 4, pp.106-111.
  3. Gradziuk, K. [2009]: Efektywność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie branży mleczarskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, to be printed.
  4. Hryszko K., Kuzebski E. et al. [2008]: Rozwój rynku rybnego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007. Raport nr 97. Seria Program Wieloletni. IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 93-99.
  5. Rowiński J., Rogulska K. [2006]: Rozwój handlu zagranicznego produktami rolnictwa i przemysłu spożywczego. [In:] Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Raport 3. Raport nr 45. Seria Program Wieloletni. Urban R. (ed.). IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 41-52.
  6. Szczepaniak I. [2008]: Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. [In:] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską. Raport nr 99. Seria Program Wieloletni. Szczepaniak I. (ed.). IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 9-23.
  7. Urban R., Drożdż J., Staszczak A. [2008]: Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spożywczy. [In:] Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową. Raport nr 90. Seria Program Wieloletni. Urban R. (ed.). IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 83-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu