BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży
Banner, Mailing And Newsletter As Internet Advertisement Tools Used by Travel Agencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 596-604, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Internet, Komunikowanie marketingowe, Reklama w internecie, Biuro podróży
Internet, Marketing communication, Internet advertising, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano najbardziej popularne narzędzia internetowej reklamy produktów turystycznych, jakie w praktyce mogą wykorzystywać biura podróży. Scharakteryzowano istotę oraz podano praktyczne przykłady wykorzystania banner'ów, mailing'u oraz newsletter'ów w marketingowej działalności biur podróży w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents most popular tools of tourist products internet advertisements, which can be used in practice by travel agencies. The nature of banners, mailing and newsletters is described, as well as the examples of their practical application in Polish travel agencies marketing activity are provided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I.Michalska-Dudek: Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania serwisów internetowych w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów hotelarskich. [W:] Nowe trendy rozwoju turystyki z warsztatów badawczych instytutów i katedr turystyki i rekreacji. Red. G. Gołembski. Wyd. PWSZ, Sulechów 2008, s. 219 i dalsze.
  2. Marketing w Internecie. Red. A. Małachowski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 60.
  3. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona: Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Wyd. Difin, Warszawa: 2004, s. 193.
  4. Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Wyd. Proksenia, Kraków 2004, s. 73.
  5. A. Dejnaka: CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami. Wyd. Helion One Press, Gliwice 2002, s. 133.
  6. A. Kalinowska, A. Kwaśniewski: Produkty i usługi turystyczne w Internecie. Google 2008, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu