BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka), Barańska-Fischer Mirella (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Aplikacje nowoczesnej komunikacji
Applications of the Modern Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 596-604, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Aplikacje internetowe, Komunikowanie
Internet application, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym zadaniem Internetu jest udostępnianie informacji, jak również jest to istotne narzędzie komunikacji społeczeństwa informacyjnego. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa posiadające własne strony internetowe próbują komunikować się z otoczeniem poprzez innowacyjne narzędzia pozwalające na przesyłanie informacji w formie dokumentów, a nawet sygnałów głosowych i wideo. Niskie koszty komunikacji zunifikowanej pozwalają na zwiększenie skuteczności przekazu informacji oraz znaczne skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź. Nie należy jednak zapominać, że osobiste kontakty interpersonalne budują trwalsze więzi. (abstrakt oryginalny)

The main task of Internet is spreading information; it is also an important communication tool of information society. Almost all enterprises possessing own websites try to communicate with environment through innovative tools used for transmission information in the form of documents and even voice and video signals Low costs of the unified communication allow the increased effectiveness of information transmission and considerable shortage of response time. However, it should not be forgotten that interpersonal contacts build longer-lasting relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Szapiro, R. Ciemniak: Internet - nowa strategia firmy. Wyd. Difin, Warszawa 1999, s. 37.
  2. B. Gregor, M. Stawiszyński: E-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002 s. 52.
  3. M. Mitręga: Marketing relacji - teoria i praktyka. CeDeWu.pl, Warszawa 2005, s. 49.
  4. J. Otto: Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa 2004, s. 18.
  5. B. Austin: Internet. Wyd. RM, Warszawa 2001, s.175-177.
  6. E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 14.
  7. P. Drygas, G. Leszczyński: Polski e-commerce. "Świat Marketingu", http://www.swiatmarketingu.pl/index.php? rodzaj=03&id_numer=379149.
  8. J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 63-65.
  9. W. Gutowski: E-społeczność. Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu