BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności - PIB)
Tytuł
Krytyczne spojrzenie na politykę regulacyjną na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej
Critical Overview of Regulatory Policy on Electronic Communication Market in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 83-95, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Technologie telekomunikacyjne, Telekomunikacja
Telecommunication technologies, Telecommunication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od czasu wprowadzenia pakietu regulacyjnego 2002 nastąpiły znaczące zmiany na rynku komunikacji elektronicznej. Fakt ten skłania do zastanowienia się nad zasadnością kontynuowania polityki regulacyjnej w dotychczasowym kształcie oraz nad przydatnością jej podstawowych przesłanek na obecnym etapie. W ramach przeglądu pakietu 2002 oraz towarzyszącej mu praktyki regulacyjnej, Komisja Europejska uznała, że obowiązujący model regulacji konkurencji zdał egzamin, przyczynił się do rozwoju rynku oraz wzrostu inwestycji w sektorze, przyniósł wymierne korzyści konsumentom przez wzbogacenie ofert usługowych oraz obniżkę cen. Dlatego wskazana jest dalsza kontynuacja polityki sektorowej regulacji konkurencji, ze stosowaniem środków zaradczych ex ante także wobec nowych wyłaniających się rynków2 oraz inwestycji infrastrukturalnych. W referacie przedstawiono krytyczne spojrzenie na postulat kontynuacji dotychczasowej polityki regulacyjnej z uwagi na znaczące zmiany na rynku komunikacji elektronicznej, które nastąpiły od początku procesu urynkowienia telekomunikacji publicznej, oraz uniwersalizm tej gałęzi gospodarki. Główną uwagę zwrócono na zbiór przesłanek stanowiący ideologiczną bazą dla funkcjonowania regulacji sektorowej na rynku komunikacji elektronicznej, w tym na kwestię zasadności automatycznego stosowania środków zaradczych ex ante wobec operatorów o znaczącej pozycji rynkowej.(fragment tekstu)

The paper presents critical overview of current regulatory policy continuation postulate under substantial changes to electronic communication market that have evolved since the beginning of the public telecom privatisation process as well as the universalizm of this particular industry sector. Attention has been mainly paid to the prerequisites for the implementation of sector regulations for a aforementioned market, including automatic preventive measures "ex ante" towards operators with significant market position. It has been pointed out that universal character of the electronic communication should lead to the assessment of the concept of sector regulations from various aspects whereas current regulatory assumptions are unilateral concentrating usually only on economic dimension. The analysis of electronic communication addresses one more industry sector, however loosly connected to the national economy, and regulatory instruments are driven from this narrow base.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Berridge L.: France Telecom delays mass FTTH rollout until a regulatory framework is fully in place. Telecom Markets, 2008, No. 575, pp. 10-11.
  2. Kamiński F.: Kryteria kształtowania polityki telekomunikacyjnej państwa. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2004, nr 3-4, s. 3-23.
  3. Kamiński F.: Oddziaływanie regulacji konkurencji na nowe inwestycje oraz strukturę rynku komunikacji elektronicznej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 3-4, s. 19-43.
  4. Kamiński F.: Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1-2, s. 20-50.
  5. Kamiński F.: Regulacja rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej w opinii uczestników rynku - oceny i postulaty. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 3-4, s. 3-22.
  6. Kamiński F.: Pakiet reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - podstawowe kierunki zmian. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3, 2009, s. 55-64.
  7. Kamiński F.: Charakterystyka zmian na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. Mat. konf. "Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju", Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2-4.06.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu