BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)
The Importance of Internet in Marketing Communication of A Territorial Unit (on the Example of Podkarpackie Voivodeship Municipalities)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 648-655, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Internet, Komunikowanie marketingowe, Samorząd terytorialny
Internet, Marketing communication, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zakres i możliwości wykorzystania Internetu w procesie komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami i innymi rynkami docelowymi. Na tle rozważań teoretycznych, wskazujących na wzrastającą rolę Internetu w promowaniu jednostek terytorialnych, zaprezentowano skalę problemu w gminach woj. podkarpackiego. Ogólnie poziom wykorzystania Internetu przez podkarpackie gminy jest dobry. Badania ankietowe przeprowadzone wśród 300 mieszkańców Podkarpacia wskazują, że prawie połowa respondentów korzystała ze strony internetowej swojej gminy, głównie w celach pozyskania informacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are presented range and possibilities of the internet usage in the process Of communication of local authorities with the citizens and other target markets. On the Background of theoretical considerations pointing out increasing importance of the internet In promotion of territorial units, there is presented range and scale of a problem in podkarpackie Voivodeship municipalities. Generally the level of internet usage by the municipalities Is satisfying. The survey research conducted among 300 respondents from podkarpacie Voivodeship proved that almost half of them make use of their commune's website, mainly to get Some information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 144.
  2. B. Barczak: Marketing w zarządzaniu gminą. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 45.
  3. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 55.
  4. S. Makarski, W. Kuźniar: Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 163-165.
  5. K. Głomb: Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Rzeszów 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu