BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym
Corporate Identity System in Territorial Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 666-672, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Budowanie marki, Samorząd terytorialny
Territorial marketing, Brand building, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie związane z systemem całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym. Przedstawione zostały także wybrane teoretyczne zagadnienia odnoszące się do kreowania wizerunku jednostki terytorialnej. W dalszej części opisany został proces budowy całościowej identyfikacji jako ważny aspekt w promocji miast i regionów. Podkreślono ważną rolę władz lokalnych i innych środowisk w budowaniu spójnej strategii promocyjnej. W ramach podsumowania podkreślono rolę formuły identyfikacja - integracja - działanie w implementacji założeń całościowej identyfikacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents concepts related to corporate identity in territorial marketing. There are also covered chosen theoretical aspects of territorial unit's image creation. Further, there is described corporate identity building process as an important aspect in towns and regions' promotion. The important role of local authorities and other environments in coherent promotion strategy building is emphasized. In the summary the role of identification - integration - action formula in implementation of corporate identity principles has been emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Koźmiński, W. Piotrowski: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 1996, s. 131.
  2. M. Zboralski: Nazwy firm i produktów. PWE, Warszawa 2000, s. 272.
  3. A. Kornak: Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wyd. Comer, Toruń: 1997, s. 166.
  4. A. Szromnik: Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 36.
  5. S. Kaczmarczyk: System całościowej identyfikacji jako jeden z rodzajów promocji firmy. [W:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju. Red. G. Rosa, A. Smalec. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 68.
  6. A. Szromnik: Marketing terytorialny jako proces kształtowania i oferowania wartości dla klientów miast i regionów. "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2, s. 117.
  7. A. Gołębicka, M. Musioł: Miasto jako marka. "Marketing w Praktyce" 2009, nr 1, s. 67.
  8. T. Domański: Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. Wydawnictwo PAN KPZK, Warszawa 2006, s. 130 - 131.
  9. M. Puzio, M. Skotarczyk: Całościowa identyfikacja w strategii firmy. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 1, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu