BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Wachowicz Piotr (Dyrektor Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Szczecinie)
Tytuł
Kreowanie, wdrażanie i komunikacja marki regionu na przykładzie miasta Szczecina
Region's Brand Creation, Implementation and Communication on the Example of Szczecin City
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 673-682, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Marka, Wizerunek miasta
Brand, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Można zauważyć, że obecnie jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej podejmują działania w celu wykreowania marki danego miasta/regionu. Jest to istotny element wyróżnienia wśród innych regionów. W artykule przybliżono proces kreacji marki oraz jej wdrażania, podkreślając rolę komunikacji, dla miasta Szczecina. Należy pamiętać o tym, że jest to proces wieloetapowy i na każdym etapie bardzo istotna jest komunikacja. Nie jest bowiem możliwe wdrożenie marki bez akceptacji otoczenia, jej odbiorców. (abstrakt oryginalny)

It can be notice that nowadays units of local government more and more often take actions in order to create a brand of a certain city/region. It is an important element of differentiation from other regions. The paper presents the brand creation and implementation process, with special emphasis put on the role of communication for Szczecin city. It should be kept in mind that it is a multistage process and communication is crucial at each stage, since it is not possible to implement a brand without the acceptance of environment, receivers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rydel: Zarządzanie marką. [W:] Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 41.
  2. K.L. Keller: Building Customer - Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands. "Marketing Management" 2001, Vol. 10, No. 2, s. 15-19.
  3. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 411.
  4. J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu