BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg
Promotion as an Element of Territorial Marketing on the Example of Tarnobrzeg City
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 42, s. 683-691, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Marketing terytorialny
City promotion, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tarnobrzeg
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu działań promocyjnych realizowanych przez jednostkę terytorialną mających oddziaływać na rozwój miasta Tarnobrzeg. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzegu. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, że koncepcja zarządzania jednostkami osadniczymi musi uwzględniać działania promocyjne, które pozwalają na osiąganie zamierzonych celów strategicznych. Na badanym obszarze, w opinii respondentów tego typu działania realizowane przez władze lokalne są jednak niewystarczające. (abstrakt oryginalny)

The paper takes an attempt of presenting impact of promotion activities realized by territorial unit aimed at influencing the development of Tarnobrzeg city. These issues were enriched in results of survey research conducted among Tarnobrzeg inhabitants. The conducted theoretical and empirical analysis enables to state that a concept of territorial unit management must take into consideration promotion activities, which facilitate achievement of intended strategic goals. On the studied area, in respondents' opinion, such activities realized by local authorities are insufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 16 - 17.
  2. M. Czornik: Promocja miasta. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 46.
  3. M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 151.
  4. Marketing w rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 406.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu