BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bator Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), Majewska-Bator Maria (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Tytuł
Proces dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie - wyniki badań empirycznych
The Process of Knowledge Sharing in the Enterprise: Results of Empirical Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 9-23, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Wiedza, Badania empiryczne
Knowledge, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest prezentacja rezultatów badań empirycznych dotyczących problematyki dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, a w szczególności częstości stosowania i przydatności niektórych metod i praktyk służących procesowi dzielenia się wiedzą oraz wybranych czynników charakteryzujących kulturę organizacji, które są istotne dla tego procesu. Dlatego też w pierwszej części pracy przedstawiono w sposób syntetyczny dzielenie się wiedzą jako jeden z podstawowych procesów zarządzania wiedzą, uwzględniając w opisie zwłaszcza te kwestie, które są związane z prezentowanymi później rezultatami badań. W drugiej i trzeciej części omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone w dwóch grupach firm w 2005 i 2009 roku. (fragment tekstu)

The aim of the study is to present the results of empirical research on the issue of sharing knowledge in the enterprise, and in particular the frequency of use and suitability of certain methods and practices for the process of sharing knowledge and selected factors that characterize the culture of the organization, which are essential for this process. Therefore, in the first part of the work is presented in a concise manner the sharing of knowledge as one of the basic processes of knowledge management, having regard, in particular the description of those issues that are related to the research results presented later. In the second and third parts are discussed the results of empirical studies carried out in two groups of companies in 2005 and 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartol K. M., Abhishek S., Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2002, nr 1.
 2. Bell De Tienne K., Dyer G., Hoopes Ch., Harris S., Towards a Model of Effective Knowledge Management and Direction for Future Research: Culture, Leadership, and CKOs, Journal of Leadership and Organizational Studies, 2004, nr 4.
 3. Bij H., Song X. M., Weggeman M., An Empirical Investigation into the Antecedents of Knowledge Dissemination at the Strategic Business Unit Level, The Journal of Product Innovation Management, 2003, nr 2.
 4. Bryant S. E., The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating, Sharing and Exploiting Organizational Knowledge, The Journal of Leadership and Organizational Studies, 2003, nr 4.
 5. Gammelgaard J., Why are we so hostile to sharing knowledge?, European Business Forum, 2004, nr 18.
 6. Hammer M., Leonard D., Davenport T., Why Don't We Know More About Knowledge?, MIT Sloan Management Review, 2004, nr 4.
 7. Kijewska A., Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, Organizacja i Kierowanie, 2003, nr 3.
 8. Kukiełka-Pucher D., Dobkowska M., Wiem, (nie) powiem - dzielenie się wiedzą, Manager, 2004, nr 6.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 10. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2003.
 11. Yu L., Does knowledge sharing pay off? Some techniques seem to drive new product development better than others, MIT Sloan Management Review, 2005, nr 3.
 12. Quigley N. R., Tesluk P. E., Locke E. A., Bartol K. M., A Multilevel Investigation of the Motivational Mechanisms Underlying Knowledge Sharing and Performance, Organization Science, 2007, nr 1.
 13. Wolfe Ch., Loraas T., Knowledge Sharing: The Effects of Incentives, Environment, and Person, Journal of Information Systems, 2008, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu