BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska), Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Strategiczna rola informacji w zarządzaniu zmianami we współczesnym przedsiębiorstwie
The Strategic Part of Information in Change Managements in Present the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 25-37, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Informacja, Zarządzanie zmianami, Przedsiębiorstwo
Information, Change management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach "nowej ekonomii", której cechą charakterystyczną jest dominacja szeroko rozumianych zasobów niematerialnych nad materialnymi, w tym informacji, relacji, kapitału ludzkiego, kreatywności; zmuszone są do permanentnego przekształcania, modyfikowania polityki organizacyjnej, struktur, postaw ludzkich, celem zwiększenia swej sprawności działania. "Nowa ekonomia" czy "gospodarka oparta na wiedzy" jako kolejny etap przemian cywilizacyjnych, kształtowana głównie pod wpływem innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nasilenia się konkurencji w skali międzynarodowej, nowych sposobów zarządzania na szczeblu makro-, mezoi mikroekonomicznym, stanowi system, w którym główne podmioty ekonomiczne mogą uzyskiwać informację i stosować wiedzę poprzez zmianę swoich zdolności strategicznych .(fragment tekstu)

The article presents chosen issues of treating the knowledge-based economy biulding process. At the begining the authors characterizes the strategic part of information, then relates it to the the foundation of the knowledge-based economy and the context of strategic reorientation of contemporary enterprises. The article underlines in process of changes the part of information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane dylematy metodologiczne, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pod red. A. Hermana, K. Poznańskiej, tom 2, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 2. Antoszkiewicz J., Rozwiązywanie problemów firmy. Praktyka zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1998.
 3. Baugier J.M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Wyd. Poltext, Warszawa 1993.
 4. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 5. Borowiecki R., Kwieciński M., Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/ referaty/ ref35_full.html
 6. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 8. Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 9. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 11. Lisiecki M., Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach, [w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 12. Luściński S., Zdolność do kooperowania z otoczeniem a rozwój organizacji, "Zagadnienia techniczno-ekonomiczne" 2003, tom 48, zeszyt 1.
 13. Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Poznań 2002.
 14. Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 15. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 16. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 17. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1997.
 18. Pełka B., Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, ORGMASZ, Warszawa 1996.
 19. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, część I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 20. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 21. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa 2005.
 22. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 23. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności otoczenia, [w:] Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 24. Sroka W., Transfer wiedzy w aliansach strategicznych szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 25. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 26. Talarczyk P., Związki z nabywcami jako kluczowy zasób organizacji, [w:] Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, pod red. M. Kokocińskiej, Wyd. AE, Poznań 2003.
 27. Trout J., Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
 28. Tucker R.B., Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu