BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
ICT Development Index - nowe narzędzie pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego
ICT Development Index - a New Tool for Measuring Information Society Development Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Pomiary
Information society, Measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania ilościowe problematyki społeczeństwa informacyjnego to zagadnienie złożone, które jeszcze długo będzie tematem sporów i kontrowersji. Wieloletnia - i ciągle jeszcze nie zakończona - dyskusja, która poprzedziła stworzenie IDI wraz z renomą organizacji uczestniczących w pracach przygotowawczych i znaczeniem ITU pozwalają mieć nadzieję, że moment wypracowania rozwiązania powszechnie akceptowanego jest bliżej. IDI wydaje się wartościowym narzędziem, które warto popularyzować, zwłaszcza wobec medialnej popularności rozwiązań oferowanych przez firmy komercyjne dla celów marketingowych.(fragment tekstu)

This paper presents a short history of Information Society measuring tools and a new tool allowing such assessment, presented this year by ITU - ICT Development Index. The key results of this study are discussed with special emphasis on the position of Poland.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Goliński, M., Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru, PLJ, Warszawa, 1997.
 2. Goliński, M., Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru, w: Haber, L. (red.): Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Kraków, 2003.
 3. Grigorovici, D.M., Schement, J.R., Taylor, R.D., Weighing the intangible: towards a framework for Information Society indices, http://www.smeal.psu.edu/cdt/- ebrcpubs/res_papers/2002_14.pdf/at_download/file, [2009-03-17].
 4. GUS, Ośrodki Informatyki w 1988 r., GUS, Warszawa.
 5. GUS, Łączność - wyniki działalności w 1992 r., GUS, Warszawa.
 6. Hales, C., Rola ITC w rozwoju społeczno-gospodarczym, http://www.sceno.- edu.pl/konferencja/1_2.pdf, [2009-03-18].
 7. Hensel, M., Die Informationsgesellschaft. Neuere Ansaetze zur Analyse eines Schlagwortes, Verlag Reinhard Fischer, Muenchen.
 8. ITU, Final Report of the Fifth World Telecommunication/ICT Indicators Meeting, http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict06/material/ConclusionsWTIM06.doc, [2009-03- 17].
 9. ITU, Draft Report of World Telecommunication/ICT Indicators Meeting, http://- www.itu.int/md/dologin_md.asp?lang=en&id=D06-DAP2B.1.3-C-0016!!PDF-E, [2009-03-17].
 10. ITU, Measuring the Information Society - The ICT Development Index, International Telecommunication Union, Geneva, http://www.itu.int/ITU-D/ict/- publications/idi/2009/material/IDI2009_w5.pdf, [2009-03-15].
 11. ITU, Catalogue of publications - Weekly update, International Telecommunication Union, Geneva, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-CAT.OL-2009- PDF-E.pdf.
 12. Jensen, M.,Mahan, A., Towards better measures of global ICT adoption and use, w: Global Information Society Watch 2008, Association for Progressive Communications (APC), Humanist Institute for Development Cooperation (Hivos) and Third World Institute (ITeM), http://www.giswatch.org/gisw2008/pdf/- GISW2008.pdf, [2009-03-17].
 13. Mahan, A.K., ICT indicators for advocacy, w: Global Information Society Watch 2007. Association for Progressive Communications (APC), Humanist Institute for Development Cooperation (Hivos) and Third World Institute (ITeM), http://www.giswatch.org/files/pdf/GISW_2007.pdf [2009-02-27].
 14. Minges, M., Evaluation of e-Readiness Indices in Latin America and the Caribbean, United Nation's Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago, www.eclac.org/socinfo/publicaciones/xml/8/24228/w73.pdf, [2009-03-17].
 15. Mullan, P., Information society: frequently un-asked questions, Spiked, http://www.spiked-online.com/Printable/0000000053AA.htm, [2009-04-09].
 16. OECD, Handbook on Constructing Composite Indicators - Methodology and User Guide, OECD, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/3008251E.- PDF, [2009-03-31.
 17. Pastuszak, Z., Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
 18. Siemens, Internationale Fernmeldestatistik, Siemens Aktiengesellschaft, München.
 19. Webster, F., Theories of the information society, Routledge, London, 1995.
 20. Webster, F., What Information Society, w: Alberts, D.S., Papp, D.S. (red.): The Information Age: An Anthology on Its Impact and Consequences, http://www.dodccrp. org/files/Alberts_Anthology_I.pdf [2009-02-08].
 21. WSIS, The World Summit on the Information Society (WSIS) - Plan of Action, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html, [2009-03-17].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu