BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rynek usług komunikacji elektronicznej w Polsce w kontekście "efektu zarażenia" kryzysem gospodarczym w dobie globalizacji
The Market of Services of Electronic Communications in Poland in Context "the Effect of Contagion" the Economic Crisis in Day of Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 205-219, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Elektroniczna komunikacja, Kryzys gospodarczy, Globalizacja
Electronic communication, Economic crisis, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla rozwoju rynku usług komunikacji elektronicznej w Polsce w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. Celowi pracy podporządkowano układ pracy. Na początku przedstawiono teoretyczne aspekty związane z globalizacją rynków oraz występowaniem tzw. "efektu zarażenia". Następnie przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z obecnym kryzysem gospodarczym. W ostatniej części pracy wskazano potencjalne zagrożenia dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. W artykule wykorzystano dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Ministerstwa Infrastruktury (MI), oraz informacje dostępne na stronach internetowych operatorów telekomunikacyjnych i portali ekonomicznych.(fragment tekstu)

The main aim of article is to identificate potential threats for development of the market of services of electronic communication in Poland, including the influence of present economic crisis. At the beginning there are presented theoretical aspects of the globalization processes and "the effect of contagion". In next part of the article the present economic crisis and its most important characteristics are introduced. The conclusion shows the potential threats for the telecommunication market in Poland caused by the present economic crisis. The situation of the telecommunication services market in Poland and USA in period up to 2008 shows that the telecommunication services market is not infected by the global economic crisis. We should pay attention to fact that not all sectors react on the crisis in the same time. Sometimes there are the delays. The article introduces four channels of threats for the development of telecommunication market in Poland. Firstly the bank sector may cause "the effect of infection ", because of what the investment programmes in the sector would decrease. Secondly the connections between companies would cause the change of owners on the market. It was paid the attention to worse situation in macroeconomics. All of these processes means that the market demand on telecommunication services will fall, investments and the employment will fall, too. In closing the political chanel was introduced as the threat for the development of the telecommunication market in Poland, togethet with possible changes in the regulation policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Buiter W., The Central Bank as the Market Maker of last Resort: From lender of last resort to market maker of last resort , http://www.voxeu.org/- index.php?q=node/45.
 2. Kose A., Prasad E., Rogoff K., Wei S.J., A new look at financial globalisation, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/280.
 3. Mishkin F.S., Anatomy of a Financial Crises, NBER Working Paper, nr 3943, Cambridge, 1991.
 4. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.
 5. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 6. http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/def initions.html.
 7. Globalization: Threat or Opportunity? IMF Staff, April, 12, 2000, http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm#II.
 8. Czy należy regulować rynek telekomunikacyjny w dobie globalnego kryzysu gospodarczego?, Audytel, marzec 2009, s. 23.
 9. Program "Polska cyfrowa" jako narzędzi implementacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku, MSWiA, Warszawa, 23 marzec. 2009.
 10. Strategia regulacyjna Prezesa UKE na lata 2008-2010, UKE, Warszawa 2008, http://www.uke.gov.pl/_gAllery/10/26/10266/Strategia_Regulacyjna_Prezesa_UK E_2008_2010.pdf.
 11. Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polce w latach 2008-2011, Warszawa, Telekomunikacja Polska S.A., 28 sierpnia 2008.
 12. 14th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package - 2008, http://ec.europa.eu/infor-mation_society/policy/ecomm/library/communications_ reports/annualreports/-14th/index_en.htm.
 13. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/119620,w_2011_roku_rynek_telekomunika cyjny_bedzie_wart_47_mld_zl.html.
 14. http://biznes.interia.pl/news/w-co-zainwestowac-w-kryzysie,1280802.
 15. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/261436,spadaja_inwestycje_firm_telekomu nikacyjnych.html.
 16. http://inwestor.netia.pl/komunikaty_prasowe,lista,311.html.
 17. http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/gospodarki;ue;kurcza;sie;polska;j ednym;z;wyjatkow,192,1,435136.html.
 18. http://www.rp.pl/artykul/5,295104.html.
 19. http://biznes.onet.pl/g,1953870,wiadomosci.html.
 20. http://biznes.onet.pl/g,1955433,wiadomosci.html.
 21. http://www.rp.pl/artykul/67344,210846_Kryzys_uderza_w_europejska_branze_tel ekomunikacyjna.html.
 22. http://di.com.pl/news/17303,0,Powstanie_unijny_superregulator.html.
 23. http://www.mi.gov.pl/2-4821a2ea9945c-p_4.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu