BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Odpowiedzialność karnoadministracyjna kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym
Liability for Administrative Offence with Respect to Persons in Charge of a Telecommunications Undertaking
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 259-272, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Prawo, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Sankcje administracyjne
Responsibility, Law, Telecommunications company, Administrative sanction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Administracyjna kara pieniężna nakładana na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym jest instytucją prawną lokującą się na pograniczu odpowiedzialności prawnokarnej i karnoadministracyjnej, analogicznie jak inne sankcje tego rodzaju. Nie sposób nie dostrzec przy tym, mając na względzie stopień i postać dolegliwości wyrządzanej ukaranemu, jej podobieństwa do kary grzywny lub środków karnych o charakterze finansowym takich jak nawiązka lub świadczenie pieniężne, znanych ustawodawstwu karnemu. Również pełnione przez nią funkcje, w szczególności represyjna i prewencyjna, nadają jej wymiar po części penalny.(fragment tekstu)

Under the current legal framework natural persons in charge of an undertaking are subject to liability for administrative offence in certain circumstances, as provided for by the Polish legislator. The legislator assumes that these persons are responsible for supervising the legitimacy of business activities undertaken by the companies led by them. The example of such sanction can be seen in the Telecommunications law of 2004. The person in charge of a telecommunications undertaking is subject to financial penalty for certain breaches to this act of law. The person in charge of an undertaking means in this case the manager, i.e. a person entitled to handle all cases and to represent the company externally. The relevant sanction may not exceed 300% of monthly remuneration. The responsibility of a person in charge of a telecommunications undertaking comes independently of liability imposed on a telecommunications undertaking under Article 209 (1) of the Telecommunications law. Administrative financial penalty is a legal instrument which combines criminal and administrative liability. It shows similarity to a fine or financial penal measures. Its repressive and preventive functions are of penal nature as well. However, it has also the features of an administrative sanction. It is a consequence of infringement upon the rules of administrative law and it is imposed by the President of the Office of Electronic Communications within the limits of administrative discretion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipek J., Sankcja prawna w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 1963, Nr 12.
 2. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998.
 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 4. Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.
 5. Piątek S., Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2005.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, 28 listopada 2008 r., http://bip.mi.gov.pl.
 7. Rogalski M., Przestępstwa telekomunikacyjne, Zakamycze 2006.
 8. Słownik języka polskiego PW, Warszawa 2006.
 9. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).
 16. Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne, Sejm RP III kadencji, Druk Nr 943.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu