BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kształtowanie się wynagrodzeń zarządów spółek informatycznych na tle sytuacji finansowej firmy
Salaries on the Boards of it Companies of the Background of the Financial Situation of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 273-279, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Zarząd, Spółki, Finanse przedsiębiorstwa
Remuneration, Board of directors, Companies, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie przeprowadzonej analizy trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy wynagrodzenia członków zarządów spółek informatycznych, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynikają wprost z wyników finansowych uzyskiwanych przez te spółki, czy też są niezależne sytuacji ekonomicznej spółek. Doświadczenie jednak wskazuje, że wynagrodzenie prezesów i wiceprezesów spółek giełdowych zapisane jest kwotowo w umowach i nie jest powiązane z efektami pracy członków zarządów spółek. To z kolei może prowadzić do sytuacji, w której kadra zarządzająca bardziej będzie zainteresowana tym, aby sytuacja ekonomiczna firmy się nie pogorszyła, niż szukaniem nowych, perspektywicznych rozwiązań.

Over the past two years, shareholders of companies listed on the Stock Exchange, lost almost 60% of the shares held. This also applies to holders of IT companies. The paper analyzes the relationship between the salaries received by the Presidents and Vice-Presidents of the companies included in the WIG-INFO and the selected financial indicators of the companies affected.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne, pod red. Juchnowicz M. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2001.
  2. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, pod red. W. Skoczylas. PWE, Warszawa 2007.
  3. Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G.: Decyzje ekonomiczne. Ujęcie ilościowe. PWE, Warszawa 2005.
  4. Gurgul H.: Analiza zdarzeń na rynku akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Kowalczyk J., Kusak A.: Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006.
  6. Langner A.: Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych. CeDeWu, Warszawa 2007.
  7. Zielonka Piotr: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu