BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospodarki
Knowledge Management in the Age of the New Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 39-51, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Gospodarka
Knowledge management, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie pozwala między innymi na:  poprawę komunikacji,  przyspieszenie procesu decyzyjnego,  wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa,  przyspieszenie tworzenia bogatej oferty produktowej,  skrócenie czasu rozwiązywania kluczowych problemów,  polepszenie efektywności działania firmy na rynku,  poszerzenie kompetencji pracowników  poszerzenie wiedzy pracowników. Zarządzanie wiedzą jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jednakże firmy muszą liczyć się ze stosunkowo dużymi wydatkami na tworzenie odpowiedniej infrastruktury (poprzez odpowiednie techniki i technologie) teleinformatycznej i na działania związane z przeszkoleniem pracowników, aby umieli korzystać z zasobów wiedzy oraz na dokształcanie pracowników. Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie, gdzie stosowane jest zarządzanie wiedzą, będzie uzyskana poprzez odpowiedni dobór pracowników oraz stworzeniu im warunków do rozwoju oraz dostępie do najlepszych technik przesyłania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Knowledge management is an effective solution in order to achieve a competitive advantage, though companies must take into account relatively high expenditures for the creation of an adequate information infrastructure (through appropriate techniques and technologies), for measures connected with the training of employees, in order for them to be able to benefit from knowledge resources as well as for the continued training of employees. A company that applies knowledge management will achieve a competitive advantage through an adequate selection of employees and by providing appropriate conditions for their development as well as access to the best techniques of knowledge transfer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fazlagić A.: Kapitał intelektualny jako element kapitału przedsiębiorstwa. http://www.uslugi.ae.poznan.pl
  2. Grudzewski W. M., Irena K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  3. Kołodko G.: "Nowa gospodarka" i stare problemy. "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Wyd. Key Text sp. z o.o., Warszawa 2001.
  4. Lebecki M.: Co to jest Nowa Ekonomia. Modern Marketing 2000, nr 9.
  5. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
  6. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wyd. UMCS, Lublin 2000.
  7. Sobczak A.: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicznego. http://www.egov.pl/teksty
  8. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo WSPIZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  9. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. K. Perechuda, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu