BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolińska Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Innowacyjność organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
Organization Innovativeness in Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 53-66, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Organizacja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovative character, Organisation, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W GOW motorem postępu i związanego z nim rozwoju wiedzy są innowacje i nowoczesna technologia, dla których podstawowe znaczenie w zakresie ich wykorzystania w praktyce gospodarczej ma poziom wykształcenia społeczeństwa i związane z nim kompetencje ludzi oraz struktury organizacyjne takie jak sieci, sprzyjające elastycznemu reagowaniu na zmiany, efektywnemu przepływowi i wykorzystaniu wiedzy w innowacjach. Kooperacja i konkurencja w ramach sieci aktywizują jej uczestników do ustawicznego podnoszenia swoich kompetencji oraz efektywnego korzystania przez nich z osiągnięć nauki i postępu technicznego, w tym z technologii teleinformatycznych. Mobilizują ich do udziału w procesach innowacji i uczenia się z korzyścią dla ich przyszłej, bezpiecznej pozycji na rynku. Sieć stwarza warunki do wzrostu wartości wiedzy jej firm partnerskich i aktywizuje ich działalność ukierunkowana na budowę GOW. (abstrakt oryginalny)

Now knowledge-based economy is built in our country in accordance with assumptions of EU innovative politics. In this economy the knowledge is developed and applied in innovations and they are knowledge products resultant from the execution of innovation processes in network organization. Synergic effects in these processes arrive during knowledge application and development in firm-partners of the network organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk A., Brdulak M., Guzik M., Pawluczuk A. (red.), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 2. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE S.A., Warszawa 2007.
 3. Making Realisty of the European Area: Guidelines for EU Research Activities (2002-2006), COM (200) 612/final, European Commission 2000.
 4. Matusiak K. B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź 2006.
 5. Nahapiet J., Gratton L., Rocha H. , Knowledge and relationships: when cooperation is the norm, European Management Review, 2005, No. 2.
 6. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno- Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 26, Warszawa 2005.
 9. Pyka J., Nowoczesność przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2006.
 10. Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja, t. 1. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 11. Rześny-Cieplińska J., Strategie innowacyjności w polityce europejskiej i ich wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Urbańczyk E. (red.), Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 12. Stasiak M. K., Buijs J. (eds.), Transformations, The Academy of Humanities and Economics in Lodz, The European Association for Creativity and Innovation, Lódź 2006.
 13. Wujek A., Regionalne systemy innowacyjne (RSI) jako czynnik wzmacniania konkurencyjności regionów, [w:] M. Czernielewska-Rutkowska, E. Karasiński (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu