BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machaczka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy
The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 67-83, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą
Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne warunki funkcjonowania organizacji stają się coraz większym dla nich wyzwaniem. Organizacje, aby dobrze funkcjonować muszą działać w sposób świadomy i adekwatny do otaczających ich warunków. Wskazana adekwatność możliwa jest do osiągnięcia jedynie dzięki odpowiedniej wiedzy posiadanej przez organizację i jej członków, która to wiedza pozwala na tworzenie właściwego obrazu organizacji zgodnego z warunkami tworzonymi przez teraźniejszość. W poszukiwaniu właściwego obrazu organizacji należy poszukiwać jednak konkretnych modeli i norm zachowań pozwalających na utrzymanie niezbędnej dynamiki zmian. Zmiany te z kolei są konieczne ze względu na dynamikę i turbulencję otoczenia oraz wzajemne przenikanie się różnych układów i systemów. Stwierdzenie to nie oznacza jednak jakiegoś ściśle określonego sposobu, ale jedynie pewien przepis, który za każdym razem musi być wdrożony indywidualnie, aby mógł przeistoczyć się w konkretny wynik działalności. (abstrakt oryginalny)

This paper indicates, that one of the significant field in management is knowledge use, which belongs to intangible value. It is often invisible but have an important influence in a given specific field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jemielniak D., Koźmiński A. K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
  2. Mesjasz C. Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji (w:)Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, red. Stabryła A. Wyd. EJB, Kraków 2002.
  3. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków, 2006.
  4. Neilson G., Pasternack B. A., Results. Keep what's goog, fix what's wrong, and unlock great performance, Crown Business, New York 2005.
  5. Neilson G., Pasternack B.A., Mendes D., Eng-Ming Tan, Profiles in Organization DNA Reserch and Remandies, Booz-Allen-Hamilton, Resiliencetreport.
  6. Neilson G., Pasternack B.A., Van Nuys K., The Passive-Aggressive Organization, Harvard Business Review, 2005.
  7. NeilsonG., Pasternack B. A., Mendes D., The Four Bases of Organizational DNA, Strategy and Business, Issue 33, www. strategy-business.com, 2007.
  8. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
  9. Stankiewicz M.J., Zarządzanie widzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu