BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w gospodarce globalnej
Knowledge as a Source of Company Competition Superiority in Global Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 85-95, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Wiedza, Informacja, Przewaga konkurencyjna, Gospodarka
Intelligent organisations, Knowledge, Information, Competitive advantage, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, jak i sama gospodarka, zależne są od wielu czynników, będących między innymi efektem procesu globalizacji. Niezależnie od wielkości podmiotów gospodarczych, skali ich funkcjonowania, wielkości zasobów, którymi dysponują, każde z nich powinno podejmować próby dostosowania się do wymogów coraz bardziej zglobalizowanego rynku. Umiejętności przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji potrzeb oraz sposobów realizacji działań dostosowawczych jest jednak różna. Zależy zarówno do nich samych, jak również od warunków prowadzenia działalności w poszczególnych gospodarkach. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania adaptacyjne prowadzić mogą - z reguły w dłuższym okresie czasu - do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami globalnego rynku. Mogą również pojawiać się sytuacje, w których podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Mamy wówczas do czynienia z koniecznością poniesienia przez podmioty gospodarcze znacznych kosztów, związanych z próbami uzyskania przewagi, w zamian zaś nie realizują one celów związanych ze swoim dalszym rozwojem. (fragment tekstu)

The globalization process has been one of the more significant phenomena of the recent years. Knowledge and technology globalization created a fundament for the development of a new type of economy, described as economy based on knowledge. Strong influence of contemporary economy on enterprise functioning forces the entrepreneurs to seek new, more effective sources of competition superiority. In the competition race intelligent enterprises take the lead. They also have the capability of winning over intellectual capital and know-how of knowledge management apart from technical, technological and financial potential. The knowledge in a company posing the fundament of intellectual capital should be the capital achieved quickly, regularly and comprehensively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Adaptacja rynkowa jako istotny czynnik strategiczny osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji (w:) Prace naukowe Katedry Zarządzania, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 2001.
 3. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna - synteza, Difin, Warszawa 2003.
 4. Gutowski T., Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej na przykładzie województwa pomorskiego (w:) Regionalizacja globalizacji. Tom 1. Red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 5. Jankowska-Mihułowicz M., Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, J. Winiarski, T. Gutowski. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 6. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Red. M. Rybak. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
 7. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i Spółka, Warszawa 2008.
 8. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1998.
 9. Kuciński K., Nasza ziemia - Gospodarka globalna, Wyd. Kurpisz, Poznań 2002.
 10. Liberska., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej (w:) Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 11. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2007.
 12. Malara Z., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 13. Pidek-Sousa I., Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności przedsiębiorstw (w:) Co decyduje o konkurencyjności gospodarki? Red. M. Noga, M. K. Stawicka. CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 14. Rojek T., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw (w:) "Przegląd organizacji", nr 1/2001.
 15. Zorska A., Ku globalizacji ? Przemiany w korporacjach międzynarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu