BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola dokumentu elektronicznego w realizacji usług publicznych
The Role of the Electronic Document in the Realization of Public Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 99-107, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Dokumentacja elektroniczna, Usługi publiczne
Electronic documentation, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadczenie różnego rodzaju usług, niezależnie od ich typu, wymaga dokumentowania zdarzeń towarzyszących procesowi ich realizacji. Są to wymagania prawne oraz wymagania wewnętrzne organizacji/firmy świadczącej usługę (na przykład związane z systemem zapewnienia jakości). Gromadzony jest zbiór dokumentów, które są związane z realizacją usługi np.: zamówienie, potwierdzenie zamówienia, oświadczenia, faktury itp. Dokumenty te stanowią dowód różnego rodzaju zdarzeń i mają podstawową cechę jaką jest autentyczność i niezaprzeczalność ich pochodzenia. Mogą więc stanowić obiektywny i skuteczny prawnie dowód w ewentualnej procedurze wyjaśniającej (np. sądowej). Należy podkreślić, że niezaprzeczalność i autentyczność poszczególnych elementów dokumentacji wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności do konkretnej osoby może być zapewniona jedynie za pomocą podpisu, a poprzez zrównanie w skutkach prawnych podpisu odręcznego z podpisem elektronicznym, również za pomocą elektronicznej formy podpisu (czyli podpisu elektronicznego). (fragment tekstu)

Organs of public administration in Poland were regulatory beholden to realize exchanging information with a client in an electronic form. It means that a petitioner is able to settle cases that are in competences of an office by using information data carriers or the ways of electronic communication. Nowadays, when the technological development is advanced, information is the most important aspect of global economy, and free access to needed information makes companies more competitive. Although the act concerns for work of offices, we need to note, that electronic communication is not only limited to the relation office- customer. It can also be realized in contacts business to customer - B2C, and business to business - B2B. A common known way of exchanging information, negotiating, realizing deals and executing pretensions between partners in different domains of life are electronic papers, so it is important to make them believable and irrefutable. The task is closely contained with definitions of an electronic paper, an electronic signature and an electronic service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bral W.: Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, wyd. Difin W-wa 2008.
  2. Podpłoński R., Popis P.: Podpis elektroniczny Komentarz, wyd.Difin 2004.
  3. http://www.ebstream.com
  4. http://www.mg.gov.pl
  5. http://www.epuap.mswia.gov.pl
  6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu