BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Social Administration Control in the Context of Development of Informative Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 121-135, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Kontrola społeczna, Administracja publiczna, Społeczeństwo informacyjne
Social control, Public administration, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych dyskusjach, idea społeczeństwa informacyjnego pojawia się najczęściej w dwóch aspektach. Jako opis przyszłego społeczeństwa, w którego kierunku dążymy, oraz jako zadanie, którego realizacja jest warunkiem dalszego rozwoju społecznego. Wedle założeń, społeczeństwo informacyjne ma być lepsze od społeczeństwa przedinformacyjnego - ma dawać człowiekowi większe możliwości samorealizacji, wyrównywać szanse i likwidować niesprawiedliwości. Można zatem przyjąć, że społeczeństwo informacyjne poprzez swój rozwój stara się uczynić z komputera uniwersalne narzędzie optymalizujące funkcjonowanie różnych obszarów życia społecznego. Stąd też wskazuje się, że dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego determinuje w naturalny sposób różnego rodzaju zmiany, w tym również zmiany na styku obywatel - państwo. (fragment tekstu)

In every modern democratic country one of the basic elements of public functioning is the power over the social control of administration. This control has been present with the public administration for a long time now, basically from the very moment of its creation. This lasting relationship of administration and control exist due to objective factors. As control is an inseparable part of each structured operation. This article is an attempt at creation a discussion wheat her in the present shape the informative society redefines the paradigm of social administration control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 1973.
  2. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., Rola Internetu wobec procesów demokratyzacji w stosunkach międzynarodowych, (w:) J. Adamowski (red.), Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2005.
  3. Bógdoł-Brzezińska, A., Gawrycki, M. F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Wydawo ASPRA-JR, Warszawa, 2003.
  4. Dordic, H. Wang G., The Information Society. A Retrospective View. SAGE, London 1995.
  5. Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
  6. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru, źródło: [URL -http://strony.wp.pl/wp/pavel.k/spoleczenstwo.htm].
  7. Jagielski J., Kontrola Administracji publicznej., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
  8. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Program Operacyjny: Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013,Warszawa 2005.
  9. Ochendowski E. Prawo administracyjne - cześć ogólna., Toruń 1999.
  10. Sztompka J., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu