BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamak-Zdanecka Marzena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Turystyka a gospodarka w społeczeństwie informacyjnym. Pomiędzy "Przeżywaniem" a "Utowarowieniem"
Tourism and the Economy in the Information Society. Between the "Product Attractions" and "Authentic Experience"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 137-150, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Turystyka, Gospodarka, Społeczeństwo informacyjne
Tourism, Economy, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczeństwo informacyjne jak dotychczas jest najbardziej unowocześnione technologicznie i uzależnione od tej technologii. Technologia informacyjna stała się parametrem zmian społecznych we wszystkich obszarach rzeczywistości społecznej. Jeśli spojrzeć na gospodarkę, to powszechnie towarzyszy jej "Internet". "Internet sieć komunikacyjna", "Internet narzędziem transakcji handlowych", Internet podstawą promocji", itp.- takie właśnie określenia najczęściej związane są z aktywnością gospodarczą i rynkową w zmodernizowanym technologicznie społeczeństwie. (fragment tekstu)

A tourist company shouldn't be only considered as a constructing place for the business. It rather seems to be a form in neverending, organised action, where not each and every success counts as much as crating company's position on the tourist market among other participants of the same game. A dynamism and an entrepreneurship in the field of technical modernizing appear to be current and predicted trends in the development of companies in the tourist sector. The article presents an portrait of the dynamic enterprise - the one with an active entrepreneurial facilities - which is being a subject for two trends in the world tourism: "product attractions" or "authentic experience". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Autio E., High - Potential Enterpreneurship. United Nations, 2003.
 2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 3. Jacher W., Swadźba U., 2008, Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy? Specyfika pracy w Polsce, w: Mariański J., Smycz L., (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Wyd. WAM Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków.
 4. Janczyk J., 2008, Kształtowanie postaw młodego pokolenia w poszerzonej przestrzeni społecznej w kontekście transformacji edukacji w Polsce, w: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 5. Kozak M W. 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Scholar, Warszawa.
 6. Marczuk M., 2001 Krótka charakterystyka Nowej Gospodarki w: Zasępa T., (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Łódź.
 7. Przecławski K., 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 8. Podemski K. 2004., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 9. Raport Gemius SA, Grudzień 2006, Internet 2006.
 10. Sienkiewicz P., 2008, Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, Zakopane 2006.
 11. Sienkiewicz P., Świeboda H., 2008, Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 12. Young J., Simon W.L., iCon Steve Jobs. Najbardziej niezwykły akt II w historii biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2006.
 13. Urry J. 2007., Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o usługach turystycznych, tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268; Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1600.
 15. http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1147264,1,0,91.html, datowano 09.04.2009.
 16. http://www.podroze.strefa.pl/pl_image213-afryka_poludniowa-i-malpy.html, datowano 09.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu