BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Edward (Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Tarnowie), Michalik Katarzyna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Wykorzystanie wiedzy i zarządzanie nią w Poczcie Polskiej - analiza krytyczna
Knowledge Utilization and Knowledge Management in Poczta Polska - a Critical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 151-164, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Analiza danych
Knowledge, Knowledge management, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Wyróżniającą cechą XXI wieku jest gwałtowne przyśpieszenie procesów rozwoju, a w szczególności lawinowy przyrost wiedzy wynikający m.in. coraz szerszego dostępu do niej dzięki np. Internetowi. Coraz większego znaczenia nabiera także zarządzanie wiedzą uznawane w wielu przypadkach nie tyle za warunek rozwoju, ale utrzymania i funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu. Widoczne przeobrażenia takie jak nasycone rynki, zmienność produktów, coraz krótsze cykle życia produktu, powszechne kopiowanie sukcesów rynkowych w powiązaniu z niedoskonałościami dotychczasowych tradycyjnych systemów zarządzania sprawiają, że źródeł sukcesów w realizacji celów przedsiębiorstwa poszukuje się w procesach ciągłego doskonalenia, wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania, w tym wiedzą. (fragment tekstu)

The paper describes the theoretical basis connected with knowledge and knowledge management in an organisation, as well as the actual state of the issue in Poczta Polska. The final conclusions contain some general proposals encouraging certain changes and implementations aimed at improving the processes of knowledge management in the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudziewski M.W., Hajduk I., Zarządzanie wiedza w organizacjach, http://www.ementor. edu.pl/,
 2. Kaczmarek B., Zarządzanie wiedzą w świetle realizacji celów strategii lizbońskiej [w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 3. Michalik E., Michalik K. Ocena partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i zmianach organizacyjnych w p.p.u.p. Poczta Polska [w:] Przeobrażenia na rynku łączności i kierunki jego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 463, Ekonomiczne problemy łączności Nr 10, Szczecin 2007.
 4. Michalik E., Michalik K. Partycypacja pracownicza elementem poprawy efektywności funkcjonowania Poczty Polskiej [w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 5. Mikuła B., Ortyl - Pietruszka A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku - wybrane koncepcje i metody. Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 6. Penc. J., Innowacje i zmiany w firmie, Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 7. Rawłuszko J. O potrzebie monitorowania kultury organizacyjnej w jednostkach grupy kapitałowej Poczty Polskiej [w] Model organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania grupy kapitałowej Poczty Polskiej, XI Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2004.
 8. Rawłuszko J., O kształtowaniu niematerialnych zasobów Poczty Polskiej [w:] Znaczenie zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, XII Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2005.
 9. Rawłuszko J., Uwagi do przemian Poczty Polskiej [w:] Przeobrażenia na rynku łączności i kierunki jego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 463, Ekonomiczne problemy łączności nr 10, Szczecin 2007.
 10. Rzeźnikowska E., Podstawowe czynniki kształtujące kulturę organizacyjną Poczty Polskiej [w:] Znaczenie zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, XII Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 2005.
 11. Sikorska J., Gieszczyk A., Ocena zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej i ich wpływ na sprawność działania przedsiębiorstwa [w:] Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 519, Ekonomiczne problemy usług Nr 27, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu