BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paśnik Jerzy (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Kilka uwag o projekcie zmian prawa o ustroju sądów administracyjnych i postępowania przed tymi sądami
Several Notes on a Draft of Changes of Law on the System of Administrative Courts and Proceedings before These Courts
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 5-17, przypisy
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Postępowanie sądowe, Organy administracji, Regulacje prawne
Judicature, Legal proceedings, Administrative bodies, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W grudniu 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy, nowelizującej prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zakres proponowanej nowelizacji w odniesieniu do ustroju sądów administracyjnych ma charakter wycinkowy, ale istotny z punktu widzenia ich organizacji, albowiem: wprowadza zasadę kadencyjności, trwającej 5 lat, pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 1 pkt b projektu); określa przesłanki i tryb odwoływania prezesa i wiceprezesa tego sądu (art. 1 pkt 2 projektu); wprowadza zasadę kadencyjności oraz konkretyzuje przesłanki i tryb odwoływania wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 1 pkt 3 projektu). (fragment tekstu)

In the article there were presented problems connected with amending of the law on proceedings before administrative courts (act of 30.08.2002), a draft of this amendment was instituted by President of the Polish Republic. Main proposals of changes were analysed, such as: structural changes con-cerning introduction of a tenure of offices and prerequisites of dismissing presidents and vice-presidents of provincial administrative courts and vice-presidents of the Supreme Administrative Court and also numerous proce-dural changes. In this second aspect they relate to introduction of a new means serving challenging of valid adjudications, simplification of granting the right of assistance and repealing admissibility of imposing a fine for lodging a motion to exclude a judge in bad faith. The author presents his own evaluation of particular changes of the draft amending the act. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 187.
  2. K. Myszona, Wprowadzenie do prawa wspólnotowego po Traktacie Amsterdamskim, Warszawa - Poznań 2000, s. 68-69.
  3. B. Adamiak, Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, s. 28-38.
  4. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed..., s. 285-287.
  5. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J. P. Tarno, Reforma sądownictwa administracyjnego - oczekiwania i zagrożenia, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, s. 70-71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu