BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy (GOW)
Human Capital in Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 297-309, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Human capital, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem każdego kraju jest zapewnienie podstaw trwałego rozwoju gospodarczego. W kontekście gospodarki opartej na wiedzy rozwój ten uzależniony jest od wielu czynników. Jednak czołowe miejsce zajmuje kapitał ludzki. W ujęciu makroekonomicznym jego stan ilościowy i jakościowy decyduje o możliwościach i perspektywach rozwojowych gospodarki. Inwestycje służące powiększaniu tego kapitału determinują przewagę poszczególnych krajów (lub jej brak) w wymianie międzynarodowej, bowiem współcześnie głównym powodem zróżnicowania pozycji konkurencyjnej krajów nie są już głównie różnice w wyposażeniu w kapitał trwały i zasoby produkcyjne, lecz różnice w posiadanym kapitale ludzkim. Z kolei w ujęciu mikroekonomicznym inwestycje w kapitał ludzki stały się warunkiem osiągania sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwa działające w gospodarce opartej na wiedzy. Sukces taki zależy przecież w decydującym stopniu od jakości kadr zarządzających i wykonawczych, od możliwości absorpcji przez nie osiągnięć współczesnej nauki i technologii oraz kreacji nowych rozwiązań.(fragment tekstu)

Especially essential resources in organization are people. Theirs skills helps to create new products and technology. Knowledge and special skills of people create human capital. Expanses should be understand as a investment, which bring benfits in the future.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegańska A., Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w: Wiedza gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka i zarządzanie, Piech K., Skrzypek E. (red), Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 2. Bochniarz P., Metody wyceny kapitału ludzkiego, Referat na konferencję z cyklu "Inicjatywa Personel XXI wieku", Warszawa 2002, za: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 3. Fitz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Grudzewski W. M., HejdukI. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 5. Jaki A., Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Borowiecki R. (red.) VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 6. Komanda M., Kapitał ludzki w organizacji opartej na zarządzaniu wiedzą, w: teoretyczne aspekty gospodarowania, Kopycińska D. (red), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005.
 7. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 8. Raport: Szkoły Wyższe i ich finanse. GUS, Warszawa 2007.
 9. Witczak-Roszkowska D., Gąsiorowska E., Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy, w: Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Młodych Ekonomistów, Gdańsk 2005.
 10. Witczak-Roszkowska D., Gąsiorowska E., Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy, w: Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Młodych Ekonomistów, Gdańsk 2005.
 11. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo WSPIZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu