BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk-Jastrząbek Aneta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola wiedzy w procesach innowacyjnych współczesnych przedsiębiorstw
The Role of Knowledge in Innovation Processes of Modern Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 201-210, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Wiedza, Procesy innowacyjne w przemyśle, Przedsiębiorstwo
Knowledge, Innovation processes in industry, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce globalnej innowacyjnym i konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania kapitału intelektualnego i systemu informatycznego, w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. Zatem wiedza, talent i czas pracowników to najcenniejsze zasoby przedsiębiorstwa w obliczu rosnącej złożoności i zmienności otoczenia. (fragment tekstu)

Knowledge and information contributing to the growth of company innovation are essential factors of their competition in the market. The ability of knowledge management, therefore, the ability to make use of intellectual capital of an enterprise gathers significance. Hence, knowledge, talent and the time of the employees are the most valuable resources of a company in the face of growing complexity and changeability of environment. Simultaneously, it must be kept in mind , that knowledge management although a necessity nowadays is not the only absolute tool improving the function processes of contemporary enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedza i innowacjami, Toruń 2006.
 2. Baruk J., Czy polskie przedsiębiorstwa stosują zarządzanie wiedzą?, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 2008, nr 12 (707).
 3. Drucker P. F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 2004.
 4. Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006.
 5. Encyklopedia Powszechna.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach; http://www.ementor. edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=115
 7. Nauka i Technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 8. Paluszkiewicz J., Podejścia związane z zarządzaniem wiedzą [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Red. H. Kruk, K. Skrzeszewska, Gdynia 2008.
 9. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Gdańsk 2007.
 10. Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa 2009.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza
 12. http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Innowacyjnosc/Polityka+innowacyjna/Stra tegia wi%c4%99kszania+innowacyjno%c5%9bci+gospodarki.htm
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu