BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Relich Marcin (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Problematyka wdrażania nowoczesnych technik analizy danych w przedsiębiorstwach
The Implementation Problem of Data Mining Techniques in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 211-222, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Analiza danych
Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej tak w krótkim, jak i w długim okresie. Istota zapewnienia płynności finansowej wynika z faktu, iż nawet krótkotrwała utrata płynności finansowej może oznaczać niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Do konsekwencji tych można zaliczyć na przykład spadek zaufania ze strony dostawców wynikający z opóźnień w spłacie zobowiązań z tytuły dostaw lub usług. Również nieregularna spłata zobowiązań wobec banków może prowadzić do zaklasyfikowania przedsiębiorstwa do niższej grupy ratingowej, co zazwyczaj skutkuje trudnościami z uzyskaniem kolejnych kredytów. Utrata płynności finansowej w dłuższym okresie w większości przypadków jest podstawową przyczyną upadłości firm. (fragment tekstu)

This paper takes into consideration the implementation problem concerning data mining techniques in enterprises. In proposed approach used the fuzzyneural system that seeks the relations in data base of enterprise. It is an alternative approach as compared to the ones that have been applied so far. The example presented in this paper relates the estimation a delay in accounts receivable payment. Additional on the base the sought rules, there can try improve the liquidity level. There was proposed, how a consultant may increase the user's acceptance relative to application of data mining techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
  2. Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  3. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
  4. Relich M., Liquidity management in a small enterprise by the application of reverse approach, Management 2006, vol. 10. no. 2, pp. 129-137.
  5. Relich M., Kluge P.D., Ważna L., The application of data mining techniques to the cash flow planning in SME, Contemporary problems in enterprise management, ed. Lewandowski J., pp. 66-73, Media Press, Łódź 2007.
  6. Relich M., The using of fuzzy-neural system to monitoring and control of liquidity in a small business, Management 2008, vol. 12. no. 1, pp. 295-305.
  7. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa 1999.
  8. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  9. Zieliński J. S., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu