BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w świetle badań ankietowych
Determinants of Human Capital Development in the Light of Questionnaire Surveys
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 325-340, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Badania ankietowe
Human capital, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule rozpoznano niektóre uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na podstawie badań ankietowych. Pierwsza część pracy przybliża syntetycznie istotę kapitału ludzkiego z uwzględnieniem definicji tego kapitału i związków z kapitałem intelektualnym. W drugiej części opisano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Zaprezentowano odpowiedzi na pytania odnoszące się do charakterystyki badanych; małżeństwa, rodziny i stosunku do polityki prorodzinnej; migracji; ocen i oczekiwań wobec rynku pracy; planów dalszego kształcenia; życia społecznego i innych aspektów. Wydaje się, że pytania z opracowanej ankiety mogą być również wykorzystane w innych badaniach, w tym dotyczących kapitału ludzkiego.(fragment tekstu)

Human capital is a crucial determinant of socio-economic life. It influences the possibility of creating a society and economy based on knowledge that should to a high degree relay on well-educated and talented people creating and applying knowledge. The purpose of the article is to define the determinants of human capital development on the basis of questionnaire surveys. The first part of the paper introduces the essence of human capital. In the second part the results of the questionnaire surveys have been described. The questionnaire included queries regarding the characterization of the participants - their marriage, family and their stance on pro-family policy, migration, assessments and expectations towards the labour market, plans of further education, social life conditioning the creation of social capital, assessment of the consequences of Poland's accession to the European Union, the assessment of income and property inequalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
  2. Domański R., Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, "Przegląd Geograficzny" 2005, t. 77.
  3. Edvisson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  5. Jaźwiński I., Teoretyczne aspekty kapitału ludzkiego - wstęp do tematyki, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, nr 13.
  6. Ray G. et al., Increasing returns to scale in affluent knowledge-rich economies, "Growth and Change" 2001, 32.
  7. Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
  8. Szarfenberg R., Kapitał ludzki, w: Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz- Kowalczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu