BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach usługowych
Knowledge and Information Managing in Services Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 223-232, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo usługowe
Knowledge management, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny klient przedsiębiorstw usługowych stał się nie tylko konsumentem, ale i prosumentem. "Prosument na rynku usług to taki nabywca, który nie zadowala się standardową usługą oferowaną przez usługodawcę, lecz aktywnie oddziałuje na kształt i tworzenie usług oraz sposób ich oferowania"1. Ciągłe doskonalenie oferowanych usług prowadzi do hiperkonkurencji, która wymusza coraz większą indywidualizację zamówień. W przypadku usług, stopień indywidualizacji jest duży, ze względu na ich specyfikę jako produktów. Efektem takiego sposobu działania przedsiębiorstwa na rynku są przeobrażenia w zasadach funkcjonowania gospodarki. Stara gospodarka, funkcjonuje na zasadach standaryzacji i efektu skali. (fragment tekstu)

Appropriate knowledge and information managing is a conditional of functioning of companies on the market, especially in an aspect of a strong competition. The article includes main directions and specificity of knowledge and information managing in services companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A.,Warszawa 2000.
  3. Grzywacz W., Strategia konkurencji globalnej, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, PTE, Szczecin 2000.
  4. Jak wygrywać w warunkach hiperkonkurencji, Spotkanie z Ph. Kotlerem, Rzeczpospolita, 6 marzec 2001
  5. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  6. Tarkowski J., Ireståhl B., Lumsden K., Transport - Logistyka, ILiM, Poznań 1995.
  7. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
  8. Warnecke H. J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu