BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowe wymagania wobec współczesnych menedżerów
New Challenges for Modern Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 341-353, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Menedżer, Menedżer przyszłości
Manager, Modern manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie analizy dotychczasowych rozważań można zauważyć, że zasoby wiedzy i potencjału kapitału intelektualnego są ważnymi przesłankami rzutującymi na decyzje w zakresie podjęcia wzajemnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Chcąc skutecznie uczestniczyć w globalnej gospodarce menedżerowie polskich przedsiębiorstw nie mogą o tym zapominać i unikać działań zmierzających do zawiązania współpracy z innymi podmiotami.(fragment tekstu)

The paper presents present "philosophy" of working and functioning managers in organizations and economic subjects. Author concentrated on two basic subjects: - requirements of surroundings and economic subjects for managers, - new "challenges" like ethicist, morality and social responsibility, for present managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Krzakiewicz K., Idea społecznej odpowiedzialności w koncepcji zrównoważonego rozwoju [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 2. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice 2001.
 3. Kaczmarek B., Wyzwania dla współczesnych menedżerów przedsiębiorstw [w:] Kiełtyka L. (red) Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa 2006.
 4. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
 5. Mikołajczyk Z., Metodologia nauki zarządzania jako niezbędny element jej teorii i praktyki [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 6. Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 7. Nogalski B., Śniadecki J., Zachowania etyczne przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami - ujęcie kontekstowe [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.) Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
 8. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 9. Perechuda K., Sobocińska M. (red.) Scenariusze, procesy i dialogi zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 10. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007.
 11. Skalik J., Organizacyjne formy uczestnictwa pracowników w procesie kreowania nowej wiedzy [w:] Stankiewicz J. (red.) Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 12. Stankiewicz J., Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. Działania sprzyjające endogenicznej innowacyjności [w:] Skalik J. (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu