BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne zdalnego przechowywania danych
Economic Efficiency Indicators for Remote Data Storage
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 233-243, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Informacja biznesowa
Business information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny świat to świat zdominowany przez cyfrową informację. Według raportu analitycznego firmy IDC, już w 2008 roku wielkość światowych zasobów informacyjnych przekroczyła 280 eksabajtów, z czego około 35% przypada na przedsiębiorstwa. Co więcej, jak ukazują to zamieszczone we wspomnianym raporcie dane, można zaobserwować nieustający wzrost objętości przechowywanych danych. Wzrost ten w odniesieniu do pojedynczego przedsiębiorstwa oznacza konieczność ciągłej rozbudowy infrastruktury służącej do przechowania danych, bowiem nawet najbardziej efektywnie wykorzystywane zasoby pamięciowe muszą ulec w pewnym momencie wyczerpaniu. Konieczne jest zatem planowanie pojemności - monitorowanie wzrostu objętości przechowywanych danych i poszukiwanie optymalnego harmonogramu i sposobu rozbudowy systemu. (fragment tekstu)

The fast growth of the volume of data stored in contemporary information systems makes it necessary to repeatly extend their data storage capabilities. The remote storage on demand is a practical alternative to upgrading the technical infrastructure, as it makes it possible to use storage resources outside of the organisation's system. Such a solution has both advantages (lower investment spending, limited maintenance and administration costs, better flexibility with changing storage requirements) and drawbacks (high data transmission network requirements, higher risk of data inaccessibility or loss). In this paper a set of indicators has been proposed that measure the crucial technical and economic aspects of data storage, thus they can be used in order to simplify and objectify the decision process regarding usage of remote data storage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gantz, J. F., Chute, C., Manfrediz, A., Minton, S., Reinsel, D., Schlichting, W., Toncheva, A.: "The Diverse and Exploding Digital Universe. An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011". IDC, Framingham, MA, USA, March 2008, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-explodingdigital- universe.pdf.
  2. Gray, J.: "Long Term Storage Trends and You", http://research.microsoft.com/~Gray/talks/IO_talk_2006.ppt, 28 September 2006.
  3. "Introduction to Storage Technologies", Citrix, Fort Lauderdale, FL, USA, 2008, http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/17979-102- 18995/Introduction_to_Storage_Technologies.pdf.
  4. Kolbusz, E., Nowakowski, A.: Informatyka w zarządzaniu, Metody i systemy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
  5. Smith, I.: "Historical Notes about the Cost of Hard Drive Storage Space", http://www.littletechshoppe.com/ns1625/winchest.html, 21 January 2008.
  6. Swacha J.: "Zarządzanie przechowywaniem danych: zarys praktycznej metodyki oceny efektywności", [w:] Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi,red. Orłowski, C., Kowalczuk Z., Szczerbiński, E., Pomorskie Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Gdańsk 2008, s. 139-146.
  7. Turban, E., Leidner, D., McLean, E., Wetherbe, J.: Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons, Nowy Jork, NY, USA, 2006.
  8. Wilkes, J., Hoover, C., Keer, B., Mehra, P., Veitch, A.: Storage, data, and information systems, Hewlett-Packard Laboratories, Palo Alto, CA, USA, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu