BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapralska Łucja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Interaktywność i promocja. O niektórych pożytkach jakie daje biznesowi Web 2.0
Interactivity and Promotion. Web 2.0 as an Useful Tool for E-Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 355-367, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Prosument, Promocja, Marketing interaktywny, Web 2.0
Prosumer, Promotion, Interactive marketing, Web 2.0
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych relacji pomiędzy Internetem i biznesem. Kluczowe pojęcia to Web 2.0, interaktywność, marketing, promocja, prosument. Przedstawiając zainteresowanie marketingu aktywnością internautów w niektórych środowiskach sieci (blog, serwis społecznościowy), artykuł koncentruje się na korzyściach, jakie może przynieść biznesowi interaktywna komunikacja w sieci.(fragment tekstu)

The article concerns the problem of chosen relations between a new version of Internet called Web 2.0 and e-business. The issue of Web 2.0 is interactivity which makes Internet users not only passive receivers of information but creators of it as well. This fact was soon noticed by e-business for which Internet was the very important medium for e-marketing and its agencies like promotion (including advertising, Public Relations, promotion mix and sponsoring). To reach its goals e- business uses technologies invented on the Internet, which are based on two features mentioned above. Marketing managers penetrate Internet blogs, social network services, chat rooms, discussion groups in search of information about their firms and products and to learn about their user. The users - what should be mentioned -share the same interests and hobbies which often results in similar life styles, attitudes toward consumption, orientation on the same goods and values. For promotion experts they are well-profiled target group, an easy goal of their marketing strategies. More over these active users of the Internet exchange information, opinions and gives recommendations to the goods what makes them on some degree responsible for the final versions of the products. This new type of client is called prosumer. The article deals with problems mentioned above and displays them on the background of changes caused by Web 2.0.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jawłowska, Miejsce wartości w świecie reklamy. w: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002. Wydawnictwo WAM.
 2. B. Jaworska -Dębska,. Wokół pojęcia reklamy. "Przegląd ustawodawstwa gospodarczego" 1993, nr 12.
 3. D. Kaznowski, Nowy Marketing w Internecie , Warszawa 2007, wyd. DIFIN.
 4. A. Keen: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę . Warszawa 2008, WAiP.
 5. D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko , Warszawa 2008, WAiP.
 6. W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, Warszawa 1999, WP.
 7. Ph. Koetler, Marketing. Warszawa 1994, Wyd. Rebis.
 8. J. Kall, Reklama. Warszawa 1995, PWE.
 9. R. Levine, Ch. Locke, D. Searls i D. Weinberger, Manifest wwwcluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu, Warszawa 2000, wyd. WIG-PRESS.
 10. E Rosen. Fama. Anatomia marketingu szeptanego, , Poznań 2003, Media Rodzina.
 11. J.F. Szyfter, Public Relations w Internecie, , Gliwice 2005, Wyd. Helion.
 12. K. Wojcik, Public Relations od A do Z, Warszawa 2001. Wyd. Placet.
 13. D. Batorski , Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych, w: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, . http://www.diagnoza.com/.
 14. Danah Boyd , Nichole Ellison , Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html.
 15. K. Łazowska - Widz, Blog jako narzędzi komunikacji marketingowej w świetle badań empirycznych http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_- numer=5986020.
 16. K. Matuszak, Marketing multimedialny, http://archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/- przewodnik/11dz09.rtf.
 17. R.S. Levick, Wirtualny wszechobecny wróg. Jak bronić klientów przed atakiem internetowego bloga http://www.proto.pl/PR/Pdf/Wirtualny_wszechobecny_- wrog.pdf.
 18. Miększa strona badań, http://immeeting.blogit.idg.pl/2008/01/.
 19. http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/.
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog.
 21. http://www.fireflycreation.com/page/1302/Komunikacja-interaktywna.
 22. http://www.ithink.pl/artykuly/aktualnosci/nowinki-technologiczne/prapoczatki-gospodarki- elektronicznej/.
 23. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/EE61E411833CE85641256581001D0D- 0E.php.
 24. http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=856
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu