BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w procesach B+R
Knowledge Management in R&D Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 245-258, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Innowacje
Knowledge management, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdecydowana większość innowacji to rekombinacja istniejącej już wiedzy. Jest to odzwierciedlone w ulepszonych i nowych produktach. W przypadku działalności badawczo-rozwojowej istotne jest natomiast pozyskiwanie nowej wiedzy. Stąd można wysunąć wniosek, iż związek działalności badawczorozwojowej z szeroko pojętą wiedzą jest oczywisty. (fragment tekstu)

It is a must for all companies willing to survive on the market to master a knowledge management. It is specially R&D activity which is based on creating and managing of new knowledge. Evolving capability of the enterprises depends on systematic creation and adaptation of knowledge which fulfill quintessence of research and development. Companies need to gain ability to provide the best quality of human resources as a key factor to managing R&D activity. The article shows a connection between knowledge and R&D activity in the enterprises. The paper not only describes concept of knowledge and it's connection with R&D but also contains results of research performed in 2007 on a group of 162 enterprises that incurred expenses on research and development during years 2004-2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Strategia emergentna jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, J. Skalik (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław.
 2. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjam (2006), Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 3. Brockhoff K. (1992), Forschung und Entwicklung - Planung und Kontrolle, Oldenbourg, Munich-Vienna [w:] G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly 1990, nr 35 (1).
 5. Davenport T. H., Prusak L. (1998), Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. Dierickx I., Cool K. (1989), Asset Stock Accumulation and Sustainability of Coetetive Advantage, Management Science 1989, nr 35 (12).
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 8. Harrigan K. R., Dalmia G. (1991), Knowledge workers: The last Bastion of Competetive Advantage, Planning Review 1991, nr 19 (6).
 9. Innovation policy in a knowledge-based economy (2000), European Commision, Enterprise Directorate-General, EUR 17023.
 10. Katz R., Allen T.J. (1982), Investigating the Not Invented Here (NIH) Syndrome: A Look at the Performance, Tenure and Communication Patterns of 50 R&D Project Groups, R&D Management 1982, nr 1.
 11. Kisielnicki J. (2003), System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, J. Kisielnicki (red.), Monografie i opracowania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego nr 4, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa.
 12. Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the Firm. Combinative Capabilities and the Replication of Technology, Organization Science 1992, nr 3 (3).
 13. Krzakiewicz K. (2004), Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, J. Skalik (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław.
 14. Mroczko F. (2004), Ryzyko innowacji opartej na wiedzy [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin 2004.
 15. Mroczko F. (2006), Wiedza w procesach B+R [w:] Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Difin, Warszawa.
 16. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Łódź.
 17. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę (2006), G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Difin, Warszawa.
 19. Simon H.A. (1991), Bounded Rationality and Organizational Learning, Organization Science 1991, nr 2 (1).
 20. Stańczyk-Hugiet E. (2004), Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii wiedzy [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, J. Skalik(red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław.
 21. Zacher L. W. (2003), Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Monografie i opracowania nr 4, J. Kisielnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu