BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Management of Knowledge Sharing Processes for Company's Innovative Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 259-273, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą klienta, Zarządzanie, Procesy gospodarcze, Innowacje
Customer Knowledge Management (CKM), Management, Economic process, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla przedsiębiorstw funkcjonujących w konkurencyjnym otoczeniu działalność innowacyjna stanowi jedno ze źródeł zdobywania pożądanej pozycji na rynku. Prowadzona jest ona poprzez wymianę z tym otoczeniem różnorodnych strumieni, a mianowicie wiedzy, innych zasobów, pomysłów, dóbr i usług. Najczęściej opiera się na tworzeniu i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć (projektów). W rezultacie ich prowadzenia powstają nowe rozwiązania w zakresie produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych lub sposobów funkcjonowania. Ich podstawą jest wiedza akumulowana przez członków organizacji oraz wiedza tworzona i gromadzona poza nią. Charakteryzuje się ona specyficznymi cechami, a mianowicie dominacją, niewyczerpalnością, symultanicznością i nieliniowością. Pozyskanie tej wiedzy oraz dzielenie się nią jest jednym z kluczowych warunków sukcesu organizacyjnego. Może być ono z powodzeniem wykorzystane także w działaniach o charakterze innowacyjnym. Uwarunkowania procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej oraz narzędzia stosowane w zarządzaniu tymi procesami są przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)

Conditions for successful knowledge sharing processes useful for company's innovative activities are discussed in the paper. The author analyses also tools that may be used to facilitate knowledge sharing within the company as well as tools useful in customer knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardchivili A., Page V., Wentling T., Motivation and bariers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice, "Journal of Knowledge Management" 2003, No. 7.
 2. Bartol K. M., Abhishek S., Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems, "Journal of Leadership & Organizational Studies" 2002, No. 9.
 3. Clarke T., Rollo Ch., Capitalising Knowledge: Corporate Knowledge Management Investments, "Creativity and Innovation Mnagement" 2001, No. 10/3.
 4. Davenport T. H., De Long D. W., Beers M., Successful Knowledge Mnagement Projects, "Sloan Management Review" 1998, No. 39/2.
 5. Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 7. Gibbert M., Leibold M., Probst G., Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use Them To Create Value, "European Management Journal" 2002, No. 5.
 8. Grover V., Davenport T. H., General Perspectives on Knowledge Management: Fostering a Research Agenda, "Journal of Management Information Systems" 2001, No. 18/1.
 9. Hammer M., Leonard D., Davenport T., Why Don't We Know More About Knowledge?, "Sloan Management Review" 2004, No. 45/4.
 10. T. Jakubowski, Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, "Gazeta IT" 2003, nr 6/14.
 11. Kijewska A., Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, "Organizacja i Kierowanie" 2003, z. 3.
 12. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Orgmasz, Warszawa 2001.
 13. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 15. Nonaka I., Toyama R., Konno T., SECI, BA and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning" 2000, No. 33.
 16. Organizing Business Knowledge: The MIT Process Handbook, red. T. W. Malone, K. Crowston, G. A. Herman, The MIT Press 2003.
 17. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002.
 18. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 19. Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu