BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wesołowski Krzysztof (Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - realna potrzeba czy Moda? Koncepcje zastosowania "zarządzania wiedzą" w praktyce
Knowledge Management in a Company - Real Need or Just Fashion? Application of Knowledge Management In Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 275-287, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą
Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą jest dość młodą dziedziną, której koncepcja pojawiła się w latach 80-tych XX wieku. Jednakże to tego czasu powstała wręcz niezliczona ilość świetnie funkcjonujących przedsiębiorstw, w których pojęcie "zarządzanie" nie było atomizowane i dotyczyło wszystkich sfer działalności organizacji. Zatem czy wyodrębnienie kolejnego problemu (punkt odniesienia - wiedza), którym zajmuje się zarządzanie jest działaniem czysto teoretycznym, które równie dobrze można by rozpatrywać w kategorii zarządzania zasobami ludzkimi, czy ma jednak mocne podstawy do takiego wyodrębnienia (chodzi tutaj zwłaszcza o podstawy praktyczne). (fragment tekstu)

Knowledge, the man possesses in a work environment is a valuable tool that can be regarded as a reference point for management processes in a business organisation. The hereby paper attempts to answer the question if knowledge management should be employed in processes occurring in a company. It also shows practical application of such an approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Porady i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  2. Godziszewski B., Stan zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach - próba oceny, w: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Bogdanienko J, Kuzela M., Sobczak I., (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  3. http://pl.wikipedia.org - hasło "Zarządzanie wiedzą".
  4. Karney J. E. Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wydawca WSH im. A.Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2004.
  5. Karney J.E., Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2007.
  6. Krzakiewicz K., Zarządzanie wiedzą - czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, praca zbiorowa pod red. W.Błaszczyk, B.Kaczmarek, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  7. Kwieciński Z, Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  8. Møller C., Employeeship, TMI, Warszawa 1996.
  9. Perechuda K (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  10. Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 975, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu