BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński), Tomanek Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Programy lojalnościowe w społeczeństwie informacyjnym
Loyalty Programs in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 369-381, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Programy lojalnościowe, Społeczeństwo informacyjne
Loyalty programs, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
17 maja każdego roku ma być Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. Szereg krajów, w tym Polska, wprowadza programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Fakty te wskazują na to, że dążenie do informatyzacji społeczeństwa uznawane jest za coś istotnego (dobrego) i pożądanego. Podobnie choć już w mniejszej skali ocenić możemy dwa pozostałe pojęcia. Zarządzanie wiedzą traktuje się jako występowanie "procesów umożliwiających tworzenie, rozpowszechnienie i wykorzystywanie wiedzy, które wspomagają osiąganie założonych celów przedsiębiorstwa i stymulują ciągły jego rozwój". Są to zatem procesy pożądane, czy wręcz konieczne. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku lojalności konsumenckiej, która ma być pożądana nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorcy, ale także samego klienta. Podkreśla się, że konsument jest lojalny wobec firmy między innymi dlatego, iż "produkt oferowany przez nią dostarcza mu pozytywnych wrażeń, emocjonalnych". 13 Zjawisko to winno być zatem, jak zostało to wskazane już wyżej, obustronnie pożądane. Ta dominująca, pozytywna ocena wskazanych obszarów nie jest jednak ewaluacją jedyną. Lojalny klient może okazać się bowiem klientem droższym i bardziej, z racji "stażu" wymagającym14; zarządzanie wiedzą wiąże się często z ekonomicznie niebezpiecznym problemem kosztów wynikających z przetwarzania danych niepotrzebnych, a rozwój społeczeństwa informacyjnego z dalszą instrumentalizacją człowieka. Poruszone problemy warto zatem rozważać każdorazowo w kontekście szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy.(fragment tekstu)

Article brings up the necessary idea of building a new relations among players within the contemporary market. The information society eliminates old sources of loyal behaviors and at the same time extorts, on the side of entrepreneurs, a sequence of operations settled in the area of the knowledge management. Authors of the article are diagnosing as well as they are making an attempt at indicating future directions of the development of loyalty programs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski, Zarządzanie wiedzą, koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  2. Joanna Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
  3. Edyta Rudawska, Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Sławomir Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  5. Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu