BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraus Artur (Uniwersytet Rzeszowski), Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Alternatywne formy promocji i dystrybucji regionalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem globalnej infrastruktury informacyjnej
Alternative Promotion and Distribution Forms of Regional Food Products with Usage of Global Information Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 383-392, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Promocja produktu, Dystrybucja produktu, Produkty regionalne, Produkty żywnościowe, Informacja
Product promotion, Product distribution, Regional product, Food products, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawę promocji produktów regionalnych powinno stanowić komunikowanie cech odróżniających produkty lokalne, wywodzące się z wielowiekowej tradycji od tych konwencjonalnych, produkowanych na dużą skalę. Wielu konsumentów jest skłonnych zapłacić wyższą cenę za dobry produkt, odpowiadający ich potrzebom, ale muszą być świadomi istnienia tego produktu na rynku i muszą dostać o nim rzetelną informację. Technologie informacyjne mogą być skutecznie wykorzystane do promocji tradycji i kultury kraju, w tym oczywiście żywności regionalnej. Potencjał Internetu wynika z ogólnoświatowego zasięgu, niskiej ceny dotarcia do potencjalnego klienta oraz szerokiego zakresu, możliwych do zastosowania metod dotarcia do konsumenta. Są to np. wizytówki firm, strony informacyjne samorządów bądź też różne formy promocji produktów możliwe do zastosowania w tematycznych serwisach internetowych. Szansę tą mogą wykorzystać nie tylko samorządy lokalne, ale również przedsiębiorcy oferujący niszowy produkt, jakim jest żywność regionalna.(fragment tekstu)

In the globalization of future economic world the substantial position will play the electronic market and agri-food business. The alternative channels of the food distribution in the article were presented. The segments of electronic business that have substantial position in food distribution (B2B - Business to Business, B2C - Business to Customers) were presented. The similarities and differences between e'commerce and traditional agri-food trade from the point of view of producers and customers were described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Afauh A, Tucci C. L., Biznes internetowy - strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Bliska B., Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. X, z. 4, 2008.
 3. Duczka-Piasecka M., Gąsiorowski M., Możliwości i konieczność przyjęcia przez Polskę, procedur rejestracji zastrzeżonych znaków dla produktów spożywczych - www.agro-smak.org.pl/files/?id_plik=7.
 4. Duczkowska-Piasecka, M., Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. Gąsiorowski M., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 5. Chmielarz W., System biznesu elektronicznego. Difin, Warszawa 2007.
 6. Manikowski A, Psyk A., Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 7. Szymanowski W., Alternatywne kanały dystrybucji żywności w Polsce. "Przemysł Spożywczy", 2007, nr 7, s. 2-6.
 8. http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0001:0011:PL:PDF.
 9. http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:PL:PDF>
 10. http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0019:PL:PDF.
 11. http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0642:PL:NOT.
 12. http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:040:0005:0006:PL:PDF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu