BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakres i możliwości asekuracji mikro i małych przedsiębiorstw przez pocztowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - kierunki działań
Range and Avalibility Of Insurance in Micro and Small Sized Enterprises by Postal Mutual Insurance Company - Activities Directions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 309-318, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność ubezpieczeniowa
Small business, Insurance activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor ubezpieczeń odgrywa fundamentalną rolę w gospodarce rynkowej. Stanowi on odrębny i specyficzny segment rynku usług finansowych. W 2007 roku na rynku ubezpieczeniowym działało sześćdziesiąt siedem zakładów ubezpieczeniowych (w tym trzydziestu dwóch ubezpieczycieli życiowych i trzydziestu pięciu ubezpieczycieli majątkowych). Z kolei według form organizacyjno - prawnych ubezpieczycieli w Polsce działa siedem towarzystw ubezpieczeniowych wzajemnych a pozostałe sześćdziesiąt to ubezpieczeniowe spółki akcyjne. (fragment tekstu)

The article presents scope of activities od mutual insurance companys such like Postal mutual insurance company. It discuss basic characteristic for features this functionality underwriting. Secondly in the article there was pointed out the place and role the Postal mutual insurance company on insurance market in Poland. The author shown the insurance offer for Micro and Small Sized Enterprises. In the article the products of other mutual insurance companies in Poland have been discussed as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bera.A.: Usługi ubezpieczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, [W:] A.Panasiuk, K.Rogoziński (Red.) Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Zeszyty Naukowe US NR 497, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 20, Szczecin 2008.
  2. Kaczmarek.B.: Specyfika zarządzania w małych przedsiębiorstwach. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 492. Ekonomiczne Problemy Usług nr 16. Szczecin 2008.
  3. Kuchlewska.M.: Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw. Prace Habilitacyjne 9. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2003.
  4. Łuczka.T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa Poznań 2001.
  5. Mugler.J: Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Band 1. Verlag Springer WienNewYork, Austria 1998.
  6. Rutkowska.M.: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, Skowronek Mielczanek.A. (red.): Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu