BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Logistyka w dobie społeczeństwa informacyjnego
Logistics in the Age of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 413-425, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Logistyka, Społeczeństwo informacyjne
Logistics, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
prowadzenie działalności gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego narzuca pewne preferowane kierunki działania. Jednym z nich jest powszechne wykorzystanie Internetu oraz innych rozwiązań, które dostarcza współczesna telematyka. Wszystkie te rozwiązania mają na celu dostarczenie informacji we właściwym miejscu, czasie, po możliwych do zaakceptowania kosztach konkretnemu odbiorcy. To właśnie ona - informacja we współczesnym biznesie stanowi podstawę sukcesu. Przejawem praktycznej implementacji takiego sposobu rozumowania jest m.in. RFID. W tym przypadku dochodzi do całkowicie automatycznego przekazywania informacji przy wykorzystaniu różnego rodzaju połączeń elektronicznych, sieci wewnętrznych oraz istniejącej infrastruktury o zasięgu globalnym. Efektywne wykorzystanie wszystkich tych technologii umożliwia uzyskanie informacji posiadającej wszystkie wymagane atrybuty, która stanowi podstawę do stworzenia przewagi konkurencyjnej umożliwiającej osiąganie zakładanych celów. Jednocześnie należy zauważyć, że w tym artykule zostało przedstawione tylko jedno z rozwiązań stosowanych w e-logistyce. Wydaje się być koniecznym rozszerzenie katalogu analizowanych zagadnień o inne, równie ciekawe implementacje praktyczne z tego zakresu. Obszar ten wydaje się być ciekawym materiałem do badań praktycznych szczególnie w aspekcie niezwykle dynamicznie rozwijającego się rynku polskiego.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to show selected changes which may be observed in logistics under the influence of the present conditions. The author has presented the changes which may be observed in the age of the information society. He presents the features of e-logistics and formulates the hypothesis that information is the source of additional competitive advantage. As a result of logical reasoning the author proves that information which has certain attributes and other qualitative features may generate additional competitive advantage. The RFID is the practical implication that is to say an example of the state-of-the-art logistic solution having certain advantages and disadvantages. If it is applied it may generate a set of measurable benefits. The author formulates conclusions and recommendations for future research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W.: Filtrowanie informacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. Bawden D.: Documentation in an information society. [in] Journal of Documentation, vol. 60, No. 2, 2004, pp. 107-108.
 3. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu obsługi. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 4. Ciesielski M.(red): Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa 2006.
 5. Ciesielski M. (red): Rynek usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005.
 6. Coyle J.J., Bardi W.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 7. Hoare P.: The development of a European information society. [in] Library Review, Volume 47, No. 8, 1998, pp. 377-382.
 8. Jabłoński W.: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
 9. Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Łupicka A.: Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 11. Mutula S.M.: Making Botswana an information socjety current development. [in] The electronic Library, volume 22, No. 2, 2004, pp. 144-153.
 12. Obłój K.: Logika przewagi konkurencyjnej. [w] Przegląd Organizacji, 2001, nr 9.
 13. Papińska-Kacperek J. (red): Społeczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Rutkowski K (red): Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 15. Rutkowski K. (red): Logistyka on-line. PWE, Warszawa 2002.
 16. Skawińska E. (red.): Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 17. Simon H.: Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, czyli czego można nauczyć od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Souter D.: The view from the summit: a report on the outcomes of the World Summit on the Information Society.[in] Emerald, Volume 6, Number 1, 2004, pp. 6-11.
 19. STRATEGOR: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1997.
 20. Szewczyk A. (red): Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Difin, Warszawa 2007.
 21. Szymonik A.: Systemy informatyczne w realizacji funkcji logistycznych. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu