BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Implementacja modelu organizacji wirtualnej przez małe przedsiębiorstwa
Implementing the Virtual Organization Model in Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 427-438, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Rzeczywistość wirtualna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Network organisations, Virtual reality, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skuteczna implementacja koncepcji organizacji wirtualnej wymaga od małych przedsiębiorstw redefinicji zestawu zadań kierowniczych, jego rozbudowy o następujące kategorie: - komunikacja - zapewnianie płynnych i bieżących przepływów strumieni wiedzy, które powinny łączyć wszystkie elementy organizacji, w tym jej kooperantów, w spójną, holistyczną całość; - permanentna weryfikacja - dynamiczne harmonizowanie formuły funkcjonowania organizacji z jej celami strategicznymi; - uczenie się - ciągłe uzupełnianie, odnawianie zasobów wiedzy organizacji poprzez zbiór działań ujętych w ramach kompleksowej formuły zarządzania wiedzą; - wycena - stałe i dynamiczne szacowanie zasobów wiedzy organizacji z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb i celów organizacji.(fragment tekstu)

The virtual organization concept is widely recommended as organizational solution to challenges of the information era. The concept presents an extensive range of implementation possibilities, in large companies as well as in the smallest entities. However, in the literature there is a visible lack of content related to the problem of virtualization in small enterprises. Therefore, this article presents main findings of the research work focused on an effective implementation of the virtual organization model in small firms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chetty S.K., Wilson H.I.M., Collaborating with competitors to acquire resources, International Business Review, 2003, Vol. 12, No 1, s. 61 - 81.
 2. Classification of high-technology product and industries, dokument DSTI/EAS/IND/STP(95)1, OECD, Paryż 1995; Economic, Science & Technology and Employment statistics, dokument elektroniczny dostępny na stronie http://www.europa.eu.int/estatref/ info/sdds/en/hrst/hrst_sectors.pdf, (aktualizacja z sierpnia 2004).
 3. Durlik I., Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanej technologii, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, pr. zb. pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002, s. 236 - 251.
 4. Economic, Science & Technology and Employment statistics, dokument elektroniczny dostępny na stronie http://www.europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/hrst/- hrst_sectors.pdf, (aktualizacja z sierpnia 2004).
 5. Fitzpatrick W.M., Burke D.R., Competitive intelligence, corporate security and the virtual organization, Advances in Competitiveness Research, 2003, Vol. 11, No. 1, s. 20 - 45.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 7. Handy Ch., Trust and the Virtual Organization, Harvard Business Review, May- June 1995, s. 40 - 50.
 8. Hatzichronoglou T., Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, STI Working Papers, OCDE/GD(97)216, OECD, Paryż 1997.
 9. Moszkowicz M., E-economy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości", w pracy: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, pr. zb. pod red. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Difin, Warszawa 2002, s. 172 - 183.
 10. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 11. Venkatraman N., Henderson J.C., Real strategies for virtual organizing, Sloan Management Review, 1998, Vol. 40, No. 1, s. 33 - 48.
 12. Warner M., Witzel M., Managing in Virtual Organizations, Thomson Learning, London 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu