BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Informacja turystyczna jako determinanta rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej
Tourist Information as the Determinant of Tourism Industry Development on the Local Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 439-450, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Informacja turystyczna, Rozwój regionalny, Gospodarka turystyczna
Tourist information, Regional development, Touristic economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoretycznym celem opracowania jest przedstawianie podstawowych założeń miejsca informacji w gospodarce turystycznej. Celem praktycznym jest przedstawienie badań stanu informacji turystycznej na poziomie lokalnym, w kooperacji jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycznej. Badania empiryczne były prowadzone na obszarze województwa zachodniopomorskiego, na poziomie jednostek gminnych. Na podstawie badan ankietowych dokonano analizy stanu internetowej informacji turystycznej we wszystkich 114 gminach województwa. W dalszym etapie, przeprowadzone badania stały się podstawą pogłębionej analizy stanu informacji turystycznej, w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w wybranych 30 gminach, posiadających wysoki poziom atrakcyjności turystycznej i jednocześnie wysoki poziom współpracy samorządu gminnego z podmiotami gospodarki turystycznej funkcjonujących na obszarze analizowanych gmin. Poziom współpracy był analizowany poprzez zawartość stron internetowych gmin i stron informacji turystycznej w gminach oraz dostępności informacji o ofertach turystycznych przedsiębiorców turystycznych.(fragment tekstu)

Theoretical aim of the article is presentation of position of information in tourism economy. Practical aim is presentation of researches on the state of tourists information on the local level, in cooperation between territorial self-government units and entities of direct tourism economy. Empirical researches were conducted on the area of West- Pomeranian Voivodeship, on the level of communes. There was made an analysis of the level of the Internet tourists information in each of 114 voivodeship's communes on the basis of questionnaire research. Conducted researches were basis of deepen analysis of the state of tourists information in the conditions of information society development, in chosen 30 communes that posses a high level of tourstic attractiveness and simultaneously a high level of cooperation between communal self-government and entities of tourism economy, operating on the area of analyzed communes. The level of cooperation was analyzed through the content of the communes' Internet websites and websites of tourists information in communes and through the availability of information on the touristic offers of tourism operators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
  2. Kornak A.: Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1997.
  3. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  4. Łobożewicz T., Bińczyk G., Podstawy turystyki, WSE, Warszawa 2001.
  5. Meyer B., Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego, w: Informacja turystyczna, Red. A. Panasiuk, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  6. Nowakowska A.: Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Folia Eeconomica Cracoviensia 1988, vol.XXI.
  7. Oleński J.: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu