BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zasady zarządzania jakością jako podstawa dokumentacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008
The Quality Management Principles as the Base of the Quality Management System Documentation According to the ISO 9001:2008 Standard
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 451-462, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Normy ISO, Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Quality management, ISO International Standards, Documentation of Quality Management System
Uwagi
summ.
Abstrakt
Źródłem informacji dla każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest: klient, rynek oraz dostawcy i państwo. Wewnątrz przedsiębiorstwa informacje są przetwarzane, celem wyprodukowania wyrobu spełniającego wymagania klienta. Odbiorcami informacji na wyjściu są przede wszystkim klient i rynek, a także sprzedawcy/ odbiorcy oraz państwo. Podstawowe informacje, niezbędne do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001, wynikają z konieczności realizacji zasad zarządzania jakością: orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania pracowników, podejścia procesowego, podejścia systemowego, ciągłego doskonalenia, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemnych korzystnych powiązaniach z dostawcami. Realizacja powyższych zasad tworzy bazę do budowy dokumentacji systemu zarządzania jakością, składającej się z: polityki jakości, celów dotyczących jakości, księgi jakości, procedur, instrukcji i zapisów.(fragment tekstu)

The article presents: the overall information flow over the enterprise, the basic information, which are used for the realization of the eight management quality principles and the information, which are needed to meet the requirements of the quality management system documentation of ISO 9001:2008 standard.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hamrol A., Mantura M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Nierzwicki W. (red.), Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999.
  4. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
  5. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  6. PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
  7. Tabor A., Zając A., Rączka M. (red.), Zarządzanie jakością, tom 1. Jakość i systemy zapewnienia jakości. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
  8. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu