BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa w społeczeństwie informacyjnym
Enterprise's Marketing Communication in Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 463-474, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Społeczeństwo informacyjne
Marketing communication, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania wskazują na zróżnicowany poziom akceptacji dla różnych form komunikacji marketingowej związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Największą akceptacją charakteryzują się nieagresywne formy reklamy internetowej oraz reklama w wyszukiwarkach internetowych, a także reklama w serwisach społecznościowych i na forach internetowych. Popularność tej ostatniej formy reklamy wynika z jej skorelowania z zainteresowaniami czy potrzebami internauty powiązanymi zazwyczaj z tematyką serwisu. Na uwagę zasługuje pozytywna ocena mobilnych form promocji w postaci przesyłanych na telefon komórkowy kuponów rabatowych. Wynika to w dużej mierze z korelacji tej formy promocji z aktualną lokalizacją i potrzebami potencjalnego klienta. Mniejszą akceptacją cieszą się mobilne formy reklamy oraz reklama przesyłana pocztą elektroniczną, która w dużym stopniu kojarzona jest ze spamem. Internauci w niewielkim stopniu akceptują agresywną reklamę typu push. Przedsiębiorstwa doskonaląc procesy komunikacji marketingowej w warunkach społeczeństwa informacyjnego powinny uwzględniać stopień akceptacji poszczególnych form komunikacji i na tej podstawie dobierać zestaw narzędzi technologicznych optymalny z punktu widzenia ich skuteczności w kreowaniu i doskonaleniu relacji z klientami.(fragment tekstu)

The paper contains characteristic of marketing communication in information society. The tools of communication with customers have been described. Author presents trends concerning Internet advertising and customer's attitudes to different tools of Internet and mobile marketing. The paper refers to the role of information technologies in this area of enterprise's management and explores features of different available electronic and mobile marketing tools. The conducted analysis showed that thanks information technology enterprise could improve quality of one's relations with customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barutcu S, Attitudes towards mobile marketing tools: A study of Turkish consumers, Journal of Targeting Measurement and Analysis of Marketing, 2007, No. 16, pp. 26-38.
 2. Frontczak T., Marketing Internetowy w wyszukiwarkach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 3. Gracz L., Wybrane problemy komunikacji e-mailowej przedsiębiorstw otoczeniem, w: Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Tom II, Wydawnictw Printshop, Szczecin 2007.
 4. Hall. H., Kierunki zmian i perspektywy rynku badań marketingowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing. Z. 13, Rzeszów 2008.
 5. Idzikowski M., Laska M., Zarządzanie informacją pozyskiwaną z Internetu, w: Małachowski A. (red.), Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Idzikowski M., Laska M., Wasiak- Poniatowski J., Kształt współczesnego rynku reklamy w serwisach wyszukiwawczych, w: Szewczyk A. (red), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Tom II, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007.
 7. Jasińska A., Kulig-Moskwa K., Kształtowanie relacji z klientem przy wykorzystaniu Internetu, w: Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 8. Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 9. Kracz A., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 10. Krok E., Wpływ Internetu na komunikację interpersonalną, w: Szewczyk A., Krok E., Fenomen Internetu, Tom I, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008.
 11. Kula I. A., Performance marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem, w: Sobolak L. (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 12. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności- wykorzystanie w marketingu, Wolter Kluwer, Kraków 2008.
 13. Prokopiuk J., Pachnowska B., Rozwój technologii informatycznych a zmiany w projektowaniu i prowadzeniu badań marketingowych, w: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek-Łopacińska K. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr. 1107, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Rosa G., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 15. Sitarz J., Watras G., Rozwój komunikatorów internetowych, w: Małachowski A. (red.), Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. Świerczyńska-Kaczor U., Forum wirtualne- idea nowego narzędzia komunikacji w serwisach społecznościowych, E-mentor, Nr 5(27)/2008, s. 80-85.
 17. Wiażewicz J., Witryna internetowa jako instrument komunikacji w przedsiębiorstwie i gminie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Z. 13 Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2008.
 18. Zieliński Z., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, E-mentor, Nr 2 (24)/2008, s. 83-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu