BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem ludzkim a społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia
Human Resources Management Versus Social Responsibility of Small Enterprise - Chosen Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 475-486, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Human Capital Management, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie kapitałem ludzkim i społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa stanowią współzależną przestrzeń dla ujawniania zachowań odpowiedzialnych społecznie. Można przypuszczać, iż przedsiębiorstwo, które w sposób świadomy i zaplanowany podejmuje działania odpowiedzialne społecznie, zyska zaufanie i poparcie nie tylko swoich pracowników, ale i klientów, dostawców, społeczności lokalnej itd. co może stać się istotnym czynnikiem jego konkurencyjności i rozwoju. W przypadku małych przedsiębiorstw poziom świadomości właścicieli co do ważności tych kategorii, wiedza na temat korzyści oraz etyczne, zarządcze i organizacyjne przygotowanie przedsiębiorstwa do odpowiedniego reagowania na pojawiające się problemy społeczne może stworzyć możliwości budowania przewagi konkurencyjnej na tej bazie. A specyfika funkcjonowania małego przedsiębiorstwa wymaga zastosowania specyficznych wytycznych dla zarządzania kapitałem ludzkimi i zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

The article concentrates on indication of chosen aspects of human resources management and social responsibility of small enterprise with presentation essence of conceptions and relations between them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka., PWE, Warszawa 2009.
  2. Figaszewska I., Dobroczyńska A., Falecki A., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych. Raport końcowy, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2008.
  3. Francik A.: Zasoby wiedzy organizacji-szansa, czy niepotrzebny balast?, Przegląd Organizacji nr2 /1998.
  4. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu