BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanek-Dziadosz Aneta (Poczta Polska)
Tytuł
Wpływ rozwoju społeczeństwa informacyjnego na kierunki zmian w Poczcie Polskiej
The Influence of the Development of Informative Society in the Direction of Changes in Polish Post Office
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 487-495, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Poczta, Zmiany restrukturyzacyjne
Information society, State post, Restructuring changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem komercjalizacji Poczty Polskiej, czyli przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego w formę jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, jest umożliwienie temu podmiotowi gospodarczemu funkcjonowania na rynku w takiej samej formie, w jakiej funkcjonują działający na nim inni krajowi i zagraniczni operatorzy pocztowi, a tym samym skuteczniej konkurować, po pełnym uwolnieniu rynku usług pocztowych. Ponadto Poczta Polska będzie miała większe możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie nakładów inwestycyjnych, tj. komercyjnych kredytów bankowych i emisji obligacji. Zmiana formy prawnej wpłynie też na usprawnienie procesu decyzyjnego. Obecnie niektóre decyzje związane z działalnością gospodarczą nie mogą być podejmowane przez kadrę zarządzającą bez konsultacji z organem nadzorującym, co spowalnia zdolności Poczty Polskiej do szybkiego reagowania na działania konkurencji. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na rozwój spółki, a tym samym na rozwój technik komunikacji elektronicznej.(fragment tekstu)

In the first part of the report are explained the conception of informative society. The informative society - it is the society in which we produce the definite information, store, get and than use the information. Secondly. The paper shows the features of the society- producing, keeping and transferring information than getting and using them. In the next part of the report we can find the function of the informative society - informative, educative sociable and activating, what is more the protection and the control. The development of the economy in Poland aims to develop the informative society which causing the use of the lastest applications in the fields of computer science and telecommunications business fields is obligatory. What is why the Post Office in Poland expands the offer service based on the solutions. In this part of the report are also mentioned the services connected with the development of the enterprise in the direction of telecommunication. During the last years the post office service expands very dynamic that is why the client has more requirements. The very important element of the process of adjusting post office to the new conditions is the law changes. In the result of that in the report I also present the act of "Post Office".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Europe and the Globar Information Socjety, Reccommendations of the Bangemann Group to the European Council, http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/backg/bangeman. html.
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Społeczeństwo_informacyjne.
  3. Społeczeństwo informacyjne, praca zbiorowa, Warszawa 2006.
  4. Stefanek-Dziadosz, w Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej spodarki w Polsce, praca zbiorowa, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu