BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Formalizacja powszechnych usług pocztowych w Unii Europejskiej
The Formalization of Universal Postal Services in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 319-332, tab.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe
Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą funkcjonowania Unii Europejskiej jest takie regulowanie procesów integracyjnych, aby w ich wyniku wzrastał udział cech wspólnych oraz zmniejszał się udział cech specyficznych (narodowych) we wszystkich krajowych systemach gospodarczych. Europejska integracja zmierza więc w kierunku konwergencji funkcjonujących w krajach członkowskich różnorodnych rozwiązań systemowych, w ramach jednolitego systemu społeczno-gospodarczego. Działania te kształtują swoisty wspólnotowy model społeczno-gospodarczy. (fragment tekstu)

Universal postal services are very important and vital for the European economy and society in providing delivery services. The fact that postal services are important does not imply a need for regulation in terms of market supply. Universal service essentially means regulation of market supply in determining what services should be available even though not voluntarily provided by the market itself. The very question is whether there is a market demand that is not effectively served in the absence of a universal service regulation. This is important since regulation of universal service involves distortions in competition. It can be assumed that the biggest part of the postal market that is today under universal service regulation and, what is more, under monopoly would be as well if not better served when left to the free play of market forces. The main markets are attractive to competition, bargaining power on the side of market demand is considerable and supported by alternative communication media substituting mail services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Dawitz, Alternative Zustelldienste und Liberalisierung des Postwesens, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1999, s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu