BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poczta Polska - w stronę tworzenia grupy kapitałowej
Poczta Polska - Towards Creation of a Capital Group
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 341-351, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Usługi pocztowe
Capital group, Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Najważniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, wyznaczającym kierunki rozwoju Poczty Polskiej jest Strategia Lizbońska. Dokument ten został przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w marcu 2000 roku. Określono w nim w sposób kompleksowy i długofalowy kierunki rozwoju społeczno- gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

This article takes into consideration priorities set by The Lisbon Strategy and The European Union as for functioning of postal service market together with its leading subject - Poczta Polska. It contains main motives of creation of 'The Capital Group' on the basis of the state enterprise 'Poczta Polska'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga 2003. Polska wobec Strategii Lizbońskiej. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk- Warszawa 2003.
  2. ENGELHARDT J., Wybrane problemy tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych na bazie przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki [w:] Model organizacyjno- ekonomiczny funkcjonowania Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Nauka i praktyka. XI Sympozjum Poczty Polskiej, DGPP, US, Szczecin2004.
  3. Gomez P., Neue Trends In Konzernorganisation, " Zeitschrift fur Organisation" 1992, nr 3.
  4. Graczkowski S., Komercjalizacja Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska, [w:] Znaczenie zarządzania zmianami w Poczcie Polskiej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, XII Sympozjum Poczty Polskiej, Szczecin 22- 24 IX 2005, Nauka i Praktyka.
  5. Grzywacz W., Jaźwiński I., Uwarunkowania dla rozwoju społeczno-gospodarczego wynikające ze Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej [w:] Model organizacyjnoekonomiczny funkcjonowania Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Nauka i praktyka. XI Sympozjum Poczty Polskiej, DGPP, US, Szczecin2004.
  6. "Kolejny krok w stronę komercjalizacji" [w:] Poczta Polska nr 16 (497) 18 IV 2005.
  7. O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. nr 84, poz. 984 z późniejszymi zmianami) Przekształcenie Polskich Kolei Państwowych w "Grupę PKP S.A.", utworzoną w 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 roku.
  8. Ostojska- Badziak A. Przystanek komercjalizacja [w:] Poczta Polska nr 35 (567) 28 VIII 2006.
  9. "U Ministra o komercjalizacji" [w:] Poczta Polska nr 23 (555) 5 VI 2006.
  10. www.poczta-polska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu