BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gluba Radosław
Tytuł
Zasadność liberalizacji rynku pocztowego
Rechtfertigung Einer Liberalisierung Des Postmarktes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 369-377, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Rynek, Usługi pocztowe
Market, Postal services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do końca roku 2012 rynek usług pocztowych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej objęty zostanie pełną liberalizacją. Otwarty dla konkurencji sektor pocztowy wymaga regulacji prawnych umożliwiających spełnienie wymogów zawartych w dyrektywach pocztowych. Nadrzędnym celem reform regulacyjnych rynków pocztowych Unii Europejskiej jest stworzenie oraz długookresowe utrzymanie rynku o cechach wolnokonkurencyjnych. Wymogiem skutecznej realizacji tego założenia jest podjęcie odpowiednich kroków (de)regulacyjnych mających zapewnić dostęp do rynku podmiotom prywatnym oraz ograniczyć dominację operatorów publicznych. Transfer świadczenia usług pocztowych w sferę prywatną związany ze zmianami własnościowymi operatora publicznego oraz pojawianiem się operatorów alternatywnych, znajduje uzasadnienie w aktualnych doktrynach ekonomicznych dotyczących regulacji sektora publicznego. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Bis zum Jahr 2012 sollen Postmärkte aller EU-Staaten vollständig liberalisiert werden. In einigen Ländern ist dieser Prozess bereits vollzogen worden. Viele Länder stehen unmittelbar davor. An die Notwendigkeit einer Liberalisierung des Postmarktes, wie auch aller anderen Versorgungsinfrastrukturen, wird aus ökonomischer Sicht kaum noch gezweifelt. Nachdem diese nach und nach für den Wettbewerb geöffnet werden, steht im Fokus der Regulierungsökonomie die Suche nach geeigneten Regulierungsinstrumenten zur Disziplinierung der verbleibenden Marktmacht von ehemaligen Monopolisten. Ziel dieses Aufsatzes ist es aufzuzeigen, in wiefern sich eine Liberalisierung des Postmarktes ökonomisch begründen lässt. Des Weiteren wird untersucht, ob der Markt für Postdienste wettbewerbsfähig ist und nach welchen Regulierungsinstrumenten gegriffen werden soll, um den Wettbewerb zu begünstigen bzw. zu ermöglichen.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska B.: Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Printgroup, Szczecin 2006.
 2. Borrmann J., Finsinger J.: Markt und Regulierung, Verlag Vahlen, München 1999
 3. Budesnetzagentur, Tätigkeitsbericht 2006/2007, Bonn 2007.
 4. Buko, J.: Powszechne usługi pocztowe w Polsce. Stan obecny i koncepcja zmian, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 5. Campbell Jr. J. I., Dirke A. K., Niederprüm A.: Main Developments in the European Postal Sector, WIK-Consult, Bad Honnef, 2004.
 6. Czaplewski R., Flaga-Gieruszyńska K.: Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 7. De Bijl P., Van Damme E., Larouche P.: Light is Right. Competition and Access in an Open Postal Sector, TILEC, Tilburg University, 2005.
 8. Dyrektywa Pocztowa 2008/6/EG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2009.
 9. Knieps G.: Zur Regulierung monopolistischer Bottlenecks, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 48. Jahrgang, Heft 3, 1999.
 10. Knorr A.: Wettbewerb bei den Postdiensten und öffentlicher Infrastrukturauftrag: ein Widerspruch? w Berger H.: Wettbewerb und Infrastruktur in Post- und Telekommunikationsmärkten, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996.
 11. Majcher, J.: Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 12. Müller J., Vogelsang I.: Staatliche Regulierung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden- Baden 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu