BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grodecki Grzegorz (Poczta Polska)
Tytuł
Ocena stanu zarządzania logistyką pocztową w Poczcie Polskiej
Evaluation of the State of Managing the Postal Logistics in the Polish Post
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 389-400, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Logistyka
Management, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Proces komercjalizacji, a docelowo prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego Użyteczności Publicznej "Poczta Polska", postawił przed kierownictwem zadanie przekształcenia niedawnego monopolisty w firmę zdolną do skutecznej walki rynkowej. Samo zdefiniowanie obszarów i zakresu niezbędnych zmian jest trudne, a podjęcie decyzji o wdrożeniu procesów naprawczych obarczone dodatkową niepewnością, związaną z oceną przebiegu obecnego kryzysu w gospodarce światowej. Patrząc jednak z drugiej strony, właśnie okresy dekoniunktury sprzyjają podejmowaniu śmiałych projektów poprawy efektywności ekonomicznej i skuteczności operacyjnej. Nieuchronność rozpoczętych zmian, niepewność w otoczeniu, utrata stabilnej perspektywy na przyszłość oraz pogarszająca się sytuacja na rynku pracy wpływają na większą skłonność pracowników do tolerowania, czy wręcz aktywnego włączenia się w procesy restrukturyzacji. Szczególnie w obszarach o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, gdzie w okresach prosperity opór przed zmianami jest największy, czas kryzysu stwarza szansę wprowadzenia w życie radykalnych rozwiązań. (fragment tekstu)

Post and Mail logistics determines to a great extent the quality and efficiency of Polish Post's fundamental (universal) services which are its core business. The management of logistics processes is fragmented with responsibility held by many organizational units and at many organizational levels. This leads to lack of goal congruence, inconsistency in standards across regions and inefficiencies which give rise to the majority or errors and unnecessary costs. Only the concentration of whole of Firm ownership of the logistics processes in the Postal Logistics Centre (Centrum Logistyki Pocztowej) can guarantee the necessary optimization of processes and an improvement in economic efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Grajewski "Organizacja procesowa" PWE 2007.
  2. Dyrektywa UE 2008/6/WE.
  3. www.uke.gov.pl/_gAllery/14/75/14759/Strategia_pocztowa_UKE_2009- 2011_v1.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu