BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hirsz Kazimierz (Poczta Polska)
Tytuł
Usługi pocztowe w erze społeczeństwa informacyjnego
Postal Services in the Age of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.2, s. 401-411, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.2
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Społeczeństwo informacyjne
Postal services, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
W XXI wieku Polska staje przed ogromem wyzwań natury społecznej i technologicznej. W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyjne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Kluczowym zadaniem dla Polski jest włączenie się w proces budowy ery informacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego, stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału intelektualnego i gospodarczego. Zadania te dotyczą również rynku usług pocztowych. Poprzez oferowanie nowych usług zarówno tych o charakterze powszechnym jak i umownym opartych w znacznej części na procesach teleinformatycznych, rynek usług pocztowych stanie się kolejnym istotnym elementem ery społeczeństwa informacyjnego. (fragment tekstu)

This article shows the essence and functions of information society. The internet acces grows up strongly in Poland. The internet has big influence on the postal market. We can observe creating new products on this market, for example:  e- letter,  e- postal order,  e- direct mail. This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advantage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for customers and postal operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bliźnik G., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Podpis elektroniczny-sposób działania, zastosowanie i korzyści. Praca zbiorowa, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
  4. Stolarczyk A., Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2006.
  5. Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu